Tövbe Duası Peygamber Efendimizin Dilinden 2 Mucizevi Niyaz

Tövbe dualarını Hazreti Muhammed’in sözleri ile okumanın fazileti

Fahrı kainat Hazreti Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir. O, son din olan İslam’ı insanlığa tebliğ eden zattır. Müminler hayatın her alanında onu örnek alarak yüce Rabbinin dergahına layık olmaya çalışır.

Dua konusunda da hiç şüphesiz ki en faziletli ve en makbul dualar Peygamber Efendimizin dilinden söylenenlerdir. Bir müminin sahih hadislerde geçen dualarla el açması halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Biz de bu yazımızda İslam Peygamberinin dilinden söylenmiş iki tövbe duasının sözlerine yer vereceğiz. Ancak tövbe kavramı dini açıdan son derece önemlidir. Bu itibarla dua sözlerine geçmeden önce konu ile ilgili temel hususlara değinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Tövbe kapısı yüce Allah’ın merhametinin işaretidir

Kulların işledikleri günahlar için tövbe etmeleri ve Allah’tan bağışlanma dilemeleri yüce Rabbimizin ne kadar merhametli olduğunu göstermektedir. Bu hususta Kuran-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hûd-90)

Bu ayetten de anlaşıldığı üzere tövbe etmeyi yüce Allah emretmekte ve merhametinin çok olduğunu beyan etmektedir.

Tövbe kapısı her zaman açıktır

Hazreti Muhammed bir hadisinde “Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder.” (Tirmizî, İbni Mâce) demiştir. Yani kişi son nefesine kadar tövbe istiğfar edebilir ve Rabbinin huzuruna tertemiz gitmeyi niyaz edebilir.

Kişinin kalbini perde bürüdüğünde tövbe etmesi

Tövbe, işlenen bir günahtan sonra pişman olmak ve işlediği günah için af dilemek demektir. Ancak tövbe sadece günah işlendikten sonra edilmez. Kişi daralıp sıkıldığını yani kalbini perde bürüdüğünü hissettiği anda da tövbe ederse inşallah huzura kavuşur.

Peygamber Efendimiz bu hususta şu hadisi şerifi buyurmuşlardır:

“Bazan kalbimi bir perde bürür de günde 100 defa tövbe ettiğim olur.” (Müslim, Ebu Davud)

İlginizi Çekebilir: İç Sıkıntısı İçin Dua

Müminler asla yüce Allah’ın merhametinden ümidini kesmemelidir

Büyük günahlar işlemiş ve vicdan azabı şiddetli olan bazı insanlar tövbelerinin kabul edilmeyeceği konusunda ciddi şüpheler duyar. Bu şüpheler kişinin yeni bir hayata başlamasına engel olmakta ve ona eskiden yaptığı suçları yaptırmaya devam etmektedir.

Halbuki Allah’ın rahmetinden asla ümit kesilmemelidir. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer, 53)

Samimi duygularla tövbe etmek

Tövbenin icabet görmesinde en önemli husus kişinin içten duygularla bağışlanma dilemesidir.

“Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!” (Tahrîm-8) ayetinde yüce Rabbimiz samimiyetle tövbe edilmesi gerektiğini açıkça beyan etmektedir.

Kişinin tüm samimiyetiyle tövbe etmesine “nasuh tövbesi” adı verilir. Büyük alimlerin eserlerinde sadece “tövbe” ifadesini kullanmamaları ve her daim “nasuh tövbesi” deyimini tercih etmeleri ise samimi biçimde dua etmenin önemini ifade etmektedir.

Tövbe etmenin şartları üçtür

Tövbe de tıpkı ibadet etmek gibi ciddiyetle yerine getirilmelidir. Zira ibadetlerde olduğu gibi tövbe edilirken de belli şartlar söz konusudur.

İslami açıdan bakıldığında tövbenin şartları üçtür ve şöyle izah edilebilir:

  1. Kulun yaptığı günah nedeniyle pişmanlık duyması
  2. Tövbeye neden olan günahı terk etmek
  3. Terk edilen günahtan tamamen uzaklaşmak ve bir daha o günaha tevessül etmemek

Tövbe duası ile ilgili yanlış bilenen bazı detaylar

Tövbe duası okuyacak kişinin mutlaka boy abdesti alması gerektiği yönünde görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüş doğru değildir. Eğer kişi cünüplü ise elbette ki boy abdesti almadan bu duayı okuması doğru değildir. Ancak kişinin böyle bir ihtiyacı yoksa dua için boy abdesti almasına gerek yoktur.

Dua edilen günlerde oruç tutulursa daha makbul olur. Ancak ramazan ayı değilse kişinin dua için oruç tutulması zorunlu değildir. 

Önemli dilek ve hacet dualarının sözlerinin peş peşe üç defa okunması daha faziletli kabul edilir. Kişinin dua sözlerini bir defa okumakla yetinmesinde de bir mahzur yoktur. Ancak büyük alimlerin sözlerine kulak vermek ve dua sözlerini üç defa tekrar etmek inşallah daha faziletli olacaktır.

Tövbe duasının sözleri (günlük yaşamdaki küçük günahların affı için okunan dua)

Tövbe duasının sözleri (büyük günahların affı için okunan dua)

blank

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.