Sosyal Fobi Üzerine 5 Soruda Merak Edilen Her Şey

Sosyal fobi belirtileri nelerdir?

Bir insanın sosyal fobi sorunu yaşayıp yaşamadığını tespit etmemize yarayan belirtileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Zihinde kurgulanan duygu ve düşüncelerin karşıdakine aktarılmasında çekingenlik göstermek
 • Toplum önünde konuşamamak
 • Yeni insanlarla tanışmaktan korkmak, sosyal ortamlardan uzak kalmak
 • Önemli görevler üstlenmekten çekinmek
 • İnsanların kendisi hakkındaki yargılarını abartılı bir şekilde önemsemek
 • En küçük eleştiriler karşısında büyük moral bozukluğu yaşamak
 • Haklı olduğu konularda bile hakkını savunamamak
 • Lider olmasının şartları gerçekleşse bile insanlara önderlik etmekten çekinmek
 • Toplu şekilde yapılan hobilerden uzak durmak
 • İçe kapanmak ve kendi soyut dünyasını oluşturmak
 • Ani tepkiler geliştirmek ve karar verme süreçlerinde aceleci olmak (Bazı sosyal fobi mağdurları ise tam aksi yönde davranarak en önemli meselelerde bile bir türlü karar veremezler.)
 • Saplantılı fikirlere sahip olmak, yanlış da olsa kimi alışkanlıklarını terk etmekte direnmek.
 • Kişinin özgüven kayıpları yaşaması ve gelecekle ilgili umutlarını tüketmesi

Burada sıralanan sosyal fobi belirtilerinin tümü aynı anda kişide görülmeyebilir. İfade edilen bu olumsuz tutum ve davranışlarının sadece birkaçı bile sosyal fobinin varlığını gösterir. Ayrıca unutmamak gerekir ki sosyal fobi belirtileri kişiye özgüdür. Yani her bireyde sosyal fobi kendisini farklı biçimlerde gösterir.

Sosyal fobi doğuştan mıdır yoksa sonradan mı kazanılır?

Sosyal fobinin nedenlerine bakıldığı zaman bu olumsuz davranış şeklinin genellikle sonradan kazanıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yapılan araştırmaların neredeyse hepsinde sosyal fobinin yaşam deneyimlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

Bu araştırmalarda doğuştan yani biyolojik sebeplerle sosyal fobi mağdurlarının oranı sadece yüzde 3 civarındadır. Geriye kalan  yüzde 97’lik oran ise olumsuz yaşam deneyimlerinin sonucunda sosyal fobi mağduru olmuştur.

Sosyal fobinin ortaya çıkış sebepleri uzmanlar tarafından şöyle ifade edilmektedir:

 • Yanlış yetiştirilme tarzı
 • Travma yaratan kötü olaylar yaşamak
 • Baskıcı ortam
 • Yalnız bırakılmak
 • Bazı kronik hastalıklar ve kişinin dış görünüşü hakkındaki olumsuz yargıları
 • Yanlış alanlara yönlendirilmek
 • Anne, baba ve diğer aile bireyleri tarafından hakarete maruz kalmak
 • Değersizlik hissi yaşamak

Buradaki sosyal fobi nedenlerine bakıldığı zaman iki ana başlık altında sebepler özetlenebilir:

 1. Sosyal fobiye neden olan dış etkenler
 2. Kişinin kendisinden kaynaklanan nedenler

Ancak bu nedenlerin birbirini karşılıklı besleyip büyüttüğünü de unutmamak gerekir. Yani dış sebepler bireyin fobilerini güçlendirir, aynı şekilde bireyin sahip olduğu olumsuz tutumlar da hayatındaki her şeyi etkiler.

Erkekler mi kadınlar mı sosyal fobiye daha sık yakalanır?

İlk bakışta kadınların erkeklere göre daha fazla sosyal fobiye yakalandıkları düşünülebilir. Ancak istatistikler tam aksini söylüyor: Sosyal fobiye yakalanan erkek sayısı kadınların yaklaşık 3 katı.

Erkekler kadınlara göre daha fazla sosyal fobiye maruz kalmalarına rağmen erkeklerin bu sıkıntısı genellikle ömür boyu sürmez. Erkeklerin büyük bir çoğunluğu sosyal fobiyi hayatının bir döneminde yaşar, daha sonra da bu sorunun üstesinden gelmeyi başarır.

Kadınlar ise sosyal fobiye daha az maruz kalmalarına rağmen bu sıkıntıdan kurtulmaları oldukça güçtür. Kadınlarda sosyal fobinin dayattığı olumsuz davranışlar zaman içinde kişiliğin bir parçası haline gelir. İşte bu nedenledir ki kadınların sosyal fobilerine çözüm bulmak her zaman daha karmaşık ve daha zordur.

İlginizi Çekebilir: Çekingenlikten Kurtulma Yolunda Pratik Yöntemler

Sosyal fobi kendiliğinden geçer mi?

Sosyal fobinin herhangi bir sebep yokken kendiliğinden ortadan kalkması mümkün değildir. Bu sorunu gidermek için bilinçli bir çalışma şarttır.

Bazen sosyal fobiye sahip kimi insanlar yaptıkları işten veya katıldıkları yeni sosyal çevreden ötürü “mecburen” bu sıkıntılarını aşarlar. Çünkü içinde bulundukları ortam onların “çekingen ve pasif tavırlarına” izin vermemektedir.

Ancak hayat şartlarının kişiyi sosyal fobiden kurtulmaya zorlaması nadir görülen bir olaydır ve her sosyal fobi mağduru bu kadar “şanslı” değildir. Bu sıkıntıdan mustarip olan insanların mutlaka “sosyal fobiden kurtulma yolları” hakkında bilgi sahibi olup vakit kaybetmeden harekete geçmeleri gerekmektedir.

Sosyal fobiden kurtulmak için ne yapmalıyım?

Sosyal fobiden kurtulmak için her şeyden önce kişinin istekli ve kararlı olması gerekir. Çünkü sosyal fobi her şeyden önce psikolojik bir süreçtir ve tüm psikolojik süreçlerde olduğu gibi kişinin aktif katılımını gerektirir.

Sosyal fobiden kurtulmak için kişinin kararlı olması ilk koşul olsa bile tek başına yeterli değildir. Sosyal fobi pek çok farklı duygunun iç içe geçmiş olduğu çok girift bir sorundur. Bu sorunun çözümü için sistemli bir çalışma gerekir.

Günümüzde sosyal fobiden kurtulmak için yaygın olarak 2 farklı yöntem tercih edilmektedir:

Psikolojik danışma hizmeti almak

Uzman bir psikolog eşliğinde kişi 8-10 seans terapi alır. Haftada genellikle 2 seans yapıldığı için tedavi süreci bir ile bir buçuk ay arasında değişir. Bazı kişilerde bu süre 4 aya kadar çıkabilir.

Psikolojik danışman öncelikle sorunun kaynağını kişiye gösterir. Kişi sosyal fobisinin kendisine ne kadar zarar verildiğinin farkına vararak anlamsız takıntılarından psikolog yardımıyla kurtulur.

Psikolojik danışman sadece görüşme saatleri ile yetinmez. Kişiye günlük hayatta nasıl davranacağı ile ilgili de yol gösterir. Yani bu metotta hem telkin hem de pratik uygulamalar iç içedir.

Kişinin bir kaynak yardımıyla kendi kendisine terapi uygulaması

Son zamanlarda özellikle Amerika ve Avrupa’da yaygın olan sosyal fobiden kurtulma metodu “kişinin geniş kapsamlı bir kaynak yardımı ile kendi kendisini terapi etmesi”dir.

Bu yöntem daha çok psikoloğa gitmeye çekinen veya buna zaman bulamayan kişilerin tercihidir.

Kişi öncelikle birkaç kitaptan oluşan bir eğitim seti temin eder. Bu setin içinde insan psikolojisine dair temel bilgiler ile sosyal fobinin nedenleri ve çözüm yolları sıralanmıştır. Sosyal fobisi olan kişi bu eserlerdeki metotları uygulayarak kendi gelişimini takip eder. 

“Psikolojik danışman yardımıyla sosyal fobiyi yenme metodu” ile “kişinin kendi kendisine yaptığı terapi” karşılaştırıldığında ikinci metodun daha başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. 

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.