Peygamber Duaları 10 Muazzam Tesirli Dilek ve Hacet Duası

Peygamber Duaları ile El Açmak Hayırlara Vesile Olur İnşallah

Peygamber duaları olarak isimlendirilen niyazlar Kuran-ı Kerim’de geçen dualardır. Yüce Allah’ın sevgili kulları olan peygamberler, Rablerine yönelirken bu sözlerle dua etmişlerdir. Müminler de her türlü dilek ve hacetlerinin gerçekleşmesi için bu dualara müracaat etmektedir.

 • Peygamber dualarını okuyup hayırlı sonuçlar elde eden sayısız müminin anlatımları bulunmaktadır. Büyük alimler de bu duaların en sahih dualar olduğunu ifade ederek müminlere okumalarını tavsiye etmişlerdir.

Aşağıda Kuran-ı Kerim’de geçen peygamber dualarının sözlerine ve okunma adabına dair bilgiler sunulmuştur. Sözleri verilen tüm duaların aynı zamanda Kuran ayeti olduğu unutulmamalı ve duaların abdestli biçimde okunması konusunda titiz davranılmalıdır.

Peygamber Duaları 1, Hz Adem’in Duası

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulma Duası

Zararlı alışkanlıkların pençesine düşen müminlerin bu duayı sabah ve akşam üçer kez okuması halinde inşallah söz konusu sıkıntılar son bulacaktır. Bu dua aynı zamanda bağışlanma duası hükmünde de kabul edilir. Müminler bu duayı okuyarak yüce Allah’tan bağışlanmayı dileyebilirler.

Bismillahirrahmanirrahim

Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirın (amin)

Duanın Türkçe meali

Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!” (A’râf-23)

Peygamber Duaları 2, Hz Süleyman’ın Duası

Helal Yoldan Büyük Servete Kavuşma Duası

Duanın her sabah güneş doğmadan önce 3 defa peş peşe okunması halinde kişinin rızkı genişleyecek ve Allah’ın izniyle kısa sürede büyük bir servete kavuşacaktır. 

Bismillahirrahmanirrahim

Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb (amin)

Duanın Türkçe meali

Süleyman: “Ey Rabbim! Beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki, ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz, bütün dilekleri veren sensin.” dedi. (Sâd-35)

Peygamber Duaları 3, Hz Lut’un Duası

Kötülüklerden Korunma Duası

Başka şahıslardan gelebilecek her türlü zarara karşı müminlerin korunmasını sağlar. Müminler kendilerini güvende hissetmedikleri her vakit bu duaya müracaat edebilirler.

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi neccinı ve ehlı mimma ya’melun (amin)

Duanın Türkçe meali

Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar. (Şuara-169)

Peygamber Duaları 4, Hz Lokman’ın Duası

Sakinleşmek İçin Dua

Her türlü sıkıntıda müminlerin sakinleşmesini sağlar. Duanın her gece yatmadan önce okunması inşallah icabetini artıracaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

“Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur” (amin)

Duanın Türkçe meali

Bismillahirrahmanirrahim

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.” (Lokman-17)

İlginizi Çekebilir: Esmalar ile Okunan Sakinleşme Duası

Peygamber Duaları 5, Hz Musa’nın Duası

Müminlerin Konuşma Yeteneğini Artıran Dua

Kişinin hem ikili diyaloglarda hem de toplum karşısında etkili konuşmasına vesile olan bir duadır. Bir mümin konuşmadan önce bu duanın sözlerini 7 defa peş peşe okursa inşallah çok hayırlı neticeler elde edecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbişrah lı sadrı. Ve yessir lı emrı. Vahlül ukdetem mil lisanı. Yefkahu kavlı (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Taha suresi 25-28)

Peygamber Duaları 6, Hz Nuh’un Duası

Yüce Allah’tan Yardım Dileme Duası

Hem özel hayatla ilgili meselelerde hem de maddi yaşamla ilgili durumlarda yüce Allah’tan yardım dilemek için okunan etkili bir niyazdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır (amin)

Duanın Türkçe meali

O da Rabbine, “Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et” diye dua etti. (Kamer-10)

Peygamber Duaları 7, Hz İsa’nın Duası

Helal Rızık Kazanma Duası

Bu duanın her sabah okunduğu evlerde inşallah yoksulluk görülmez. Aile halkı helal rızık ile nasiplenir. Duanın işyerlerinde okunması halinde bereket hasıl olur ve müminler büyük kazanç elde eder.

Bismillahirrahmanirrahim

Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina ve ayetem mink verzukna ve ente hayrır razikıyn (amin)

Duanın Türkçe meali

Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi. (Mâide-114)

Peygamber Duaları 8, Hz Yunus’un Duası

Zor Durumdan Kurtulma Duası

Müminler kendilerini çaresiz hissettiklerinde ve yüce Allah’tan kendileri için hayırlı bir kapı açmasını dilediklerinde  bu duayı okuyabilirler. Hazreti Yunus’u içinde bulunduğu zor durumdan kurtaran yüce Allah, inşallah dua ederek kendisinden yardım isteyen mümini de zor durumdan kurtaracaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın (amin)

Duanın Türkçe meali

Zünnûn’u da hatırla.  Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye dua etti. (Enbiyâ-87)

Peygamber Duaları 9, Hz Eyyüb’ün Duası

Sabır Duası

Hastalık, göç, savaş, ayrılık, yakınların vefatı ve iflas gibi insanların yaşamını derinden etkileyen her türlü sıkıntılı durum karşısında sabırlı olmayı temin eden etkili bir duadır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın (amin)

Duanın Türkçe meali

Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti. (Enbiyâ-83)

Peygamber Duaları 10, Hz Muhammed’in Duası

En Tesirli Dilek ve Hacet Duası

Her konuda okunabilen dilek ve hacet duasıdır. Bu tesirli dua aynı zamanda muvaffakiyet yani başarı duası olarak da okunmaktadır. Duanın önemli işler öncesinde okunması inşallah müminlerin söz konusu işi layıkıyla başarmasına vesile olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra (amin)

Duanın Türkçe meali

De ki: “Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrululukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver.” (İsra-80)

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

4 thoughts to “Peygamber Duaları 10 Muazzam Tesirli Dilek ve Hacet Duası”

 1. Avatar Talihsiz dedi ki:

  Ben abdülkadir hocaya ulaşmaya calısıyorum
  Ve kitaplarına bir türlü ulaşamıyorum
  Kımınle ırtıbata gecmem gerekıyor kitaplara ulaşmak için Ben borç batagındayım üstelik işsiz kaldım ve çok sevdiğim bir adam var onunda beni sevmesini istiyorum gözü benden başkasını görmesın baktıgı yerde benı görsün ki görmedem rahata ermesın

 2. Avatar Fulya dedi ki:

  Kısmetım için artık bişeyler yapmam lazım, etkili olurmu , Bağlı olduğunu düşünüyorum. Kısaca kısmetsizlik.
  Herhangi bir üzerimizde büyü vs. Gibi durumlar da dualarınız kısmet üzerinde etkilmi ?yaşım 34 oldum ama Evlenemiyorum, hayatımda kimse yok, olsa bile isteme ciddi ilişki olayına kadar gelemiyorum hiç kimseyle! Teşekkürler şimdiden

 3. Avatar Fulya dedi ki:

  Hangi Kitabınızı almam gerekli indirmem gerekiyor , !

 4. Avatar Seher dedi ki:

  Selam ben kitabi almak icin bilgileri doldurdum ama odemek icin karti girdigimde hata veriyor kartimda sorun yok neden acaba ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.