Korku Duası Okuyarak Her Türlü Endişeden Kurtulun!

5 Farklı konuda okunan 5 etkili korku duasının sözleri ve okunma adabı

Korku, insanoğlunun hissettiği doğal duygulardan biridir. Kuran-ı Kerim’de yüce Allah’ın insanları çeşitli korkularla sınava tabi tuttuğu belirtilmektedir. (Bakara-155)

Yüce Allah müminleri çeşitli korkularla denemekte ancak onların korkularını şükür, ibadet ve dua ile yenebileceklerini de buyurmaktadır. Zira Allah dostlarına korku yoktur. (Yunus-62)

Bu yazımızda farklı konulara dair okunan 5 tesirli korku duasının sözlerine yer vereceğiz. İnşallah bu dualar her türlü korkuyu yenmenize vesile olacaktır.

Kişinin kendisini çaresiz hissettiği durumlarda okuyacağı korku duası

Bu dua hem özel hayatla ilgili konularda hem maddi yaşamla ilgili meselelerde okunabilir. Zor durumda kalan ve kendisini çaresiz hisseden müminler bu dua ile yüce Allah’tan yardım dilerlerse inşallah önlerinde hayırlı kapılar açılacaktır. Bu sayede mümin mustarip olduğu korkulardan kurtulacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla. (Amin)

Duanın Türkçe meali

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. Vekil olarak Allah yeter.

Düşmanların şerrinden kaynaklanan korkuları gideren dua

Savaşta düşmanın şiddetli saldırılarına karşı okunan ve müminlere büyük cesaret veren bir duadır. Aynı zamanda günlük hayattaki düşmanca tavırlara karşı da okunabilen bir niyazdır. Peygamber Efendimizin dilinden söylenen bir niyaz olduğundan “en makbul dualardan biri” kabul edilir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim. Ve neuzü bike min şururihim. (Amin)

Duanın Türkçe anlamı

Allah’ım! Onların yüreklerine korku sal, bizi onların şerrinden koru! (Ebu Davud)

İlginizi Çekebilir: Sekine Duası

Bir başka korku duası sözleri de şöyledir ve çok etkilidir:

“Karanlıklar, fırtınalar ruhumuzu sallar durur, ne ki senin merhametin ruhumuza yol gösterir, içinde bulunduğumuz kar fırtına boran dahi senin çiçeklerle donattığın ve yeşerttiğin bahar bahçesinin yeniden filizlenmesine engel olamaz. Yüce Rabbim, kainatı yıldızlarla donatırken, yeryüzünün örgüsünde rahmetinin türlü tecellileri olan envai çeşit nimetlerini bize ihsan edip ruhumuza ferahlık ve güzellik bağışlarken, senin azametin karşısında huşu içinde bulunuyoruz. Bütün insanlığı kendi kudretinle ayakta tutan ve hikmetinin parıltıları içerisinde onların gözünü ve gönlünü açıp hidayetini nasip eyleyen, karanlıkları dağıtıp aydınlık ufuklara doğru yol almalarını temin eden varlığının hatırına, yaptığım korku duasının kabulü için bana izin ver ve rahmetinin benim üzerimde de yansımalarını ve parıltılarını daima göster. Çiçekleri filizlendirip yeniden yeşerten ve kışın çetin sürecini ortadan kaldırıp bahar mevsiminin güzellikleri ile bize rahmet hazinenin letafetini tattıran mevcudiyetinin hakkı için, karanlıkta kalmışken aydınlık ufuklara ve dünyalara doğru yolu göstererek bizi ve Sevgili Habib’inin (sav) yolunu takip edenleri şen ve mesut eyleyen, mutluluğu damla damla ruhumuza içiren varlığının hatırı için korku duasını kabul eyle Allah’ım, amin.”

Ani gelişen olaylara karşı okunan korku duası

Bazen korkuya neden olan şey ani biçimde ortaya çıkar. Yani kişi bir anda korku nedenleri ile yüzleşmek zorunda kalır. İşte böylesi durumlarda okunması tavsiye edilen korku duası sahih eserlerde “kısa korku duası” ismiyle de geçen şu duadır:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Allahu Ekber

Hasbinallah ve nimel vekil (amin)

Duanın Türkçe meali

Allah büyüktür.

Allah büyüktür.

Allah büyüktür.

“Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. ”

Geçim sıkıntısından ve rızık darlığından korkan kişilere okumaları tavsiye edilen korku duası

Bu duanın sabahın erken saatlerinde okunması halinde müminin maddi yaşamla ilgili her türlü korkusundan kurtulduğu ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu dua inşallah kişinin geniş bir rızık ile nasiplenmesine ve büyük bir servete kavuşmasına da vesile olur.

Bismillahirrahmanirrahim

Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye’müruküm bil fahşa’ vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla vallahü vasiun alım (amin)

Duanın Türkçe meali

Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet va’dediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara-268)

Uykusunda korkan müminlere okumaları tavsiye edilen dua

Bazı insanlar uyuduklarında korkunç kabuslar görürler ve uyanırlar. Bu durum onların hem bedensel sağlıklarını hem de ruhsal yapılarını olumsuz yönde etkiler. Bazı insanların gördüğü kabuslar ise o kadar şiddetlidir ki bu şahıslar uyumaktan dahi korkar.

İşte bu tarzda uyku problemi çeken kişilere Hz Muhammed’in sözleriyle dua etmesi tavsiye edilmektedir. Uyumadan önce bu duayı okuyan kişi inşallah her türlü korkusundan kurtulacak ve sıhhatli bir yaşam sürdürme imkanı elde edecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk ve veccehtü vechi ileyk ve fevvadtü emri ileyk, ve elce’tü zahri ileyk, rağbeten ve rahbeten ileyk. La melcee vela mencee minke illa ileyk. Amentü bi kitabikellezi enzelte ve rasulikellezi erselte. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi de sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınak, senden başka dayanak da yoktur. Kurtuluş ancak senin yardımınla, himaye de ancak sana mahsustur. Allah’ım, indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu iman ile uykuya yatıyorum. ( Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Şu video da hayli güzel:

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.