Kenzül Arş Duası Şaşırtıcı Gerçekler ve Mucizevi Sonuçlar

Kenzül Arş Duası nedir? Niçin “duaların şahı” adını almıştır?

Kenzül Arş Duası, İslam dünyasında en yaygın biçimde okunan dilek duasıdır. Her türlü muradın gerçekleşmesi için okunabilir. Bu duayı okuyan müminlerin isteklerinin gerçekleştiğine dair binlerce anlatım bulunmaktadır. Dua ile ilgili anlatılan o kadar mucizevi olay vardır ki Kenzül Arş Duası halk arasında “duaların şahı” olarak kabul görmüştür.

“Kenz” ifadesi “hazine” demektir. “Arş” kelimesi “yeryüzü” manasında kullanılır. Kenzül Arş Duası ise “yeryüzünün bütün hazineleri kadar kıymetli dua” anlamına gelmektedir. 

Kenzül Arş Duası hangi isteklerin kabulünü dilemek için okunmaktadır?

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Kenzül Arş Duası her türlü dilek ve hacetin gerçekleşmesi için okunabilir. Sahih dua kitaplarında Kenzül Arş Duasının şu konularda okunabileceği ifade edilmiştir:

  • Helal rızık kazanmak ve büyük servet sahibi olmak
  • Özel hayattaki sorunların giderilmesi ve mutluluğun yakalanması
  • Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak
  • Şifa duası hükmünde
  • Zor durumdan kurtulmak için
  • Birbirini seven insanların yeniden bir araya gelmesini temin etmek üzere
  • Her türlü psikolojik sıkıntıdan kurtulmak maksadıyla
  • Aile huzuru için
  • İmanı kuvvetlendirmek ve ibadetleri layıkıyla yerine getirmek amacıyla

Kenzül Arş duası ifade edilen bu amaçlar dışında helal dairesi içinde olmak koşulu ile her türlü isteğin gerçekleşmesi için okunabilir.

Kenzül Arş Duası sahih bir dua mıdır?

Kenzül Arş Duası hakkında yapılan en önemli tartışma hiç kuşkusuz ki bu duanın kaynağıdır. Pek çok kişi bu tesirli duanın sahih olmadığını, dolayısıyla okumamak gerektiğini ifade etmektedir. Ancak bu görüş kesinlikle yanlıştır. Zira bilinmelidir ki Kenzül Arş duası ayet veya hadis değildir. Ancak bu kutsi dua büyük alimler tarafından ifade edilmiş ve pek çok hikmeti bulunan bir niyazdır. Duanın sözlerinde dine muhalif olabilecek veya kişinin imanına en ufak bir gölge düşürecek tek kelime dahi yoktur.

Kenzül Arş Duasından ilk bahseden alim Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi‘dir. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi, dua konusunda sözüne en fazla itibar edilen alimlerden biridir. Daha sonra yazılan pek çok sahih dua kitabında da Kenzül Arş Duasının sözlerine yer verilmiştir. Bu gerçekten hareketle duanın gönül rahatlığı ile okunabilecek sahih bir niyaz olduğunu ifade etmek gerekir.

Bu kutsi dua günün hangi vakitlerinde okunmalıdır?

Kenzül Arş duası günün her vakti okunabilir. Ancak dua okunan vaktin kişinin başkaları tarafından rahatsız edilmeyeceği ve kendisini rahat hissedebileceği bir zaman aralığında olması büyük önem arz etmektedir. Zira bu duanın sözleri nispeten uzundur ve duayı okumak için belli bir zamana ihtiyaç vardır.

Büyük alimler Kenzül Arş Duasının yatsı namazından sonra veyahut sabahın ilk saatlerinde okunmasını tavsiye etmektedir. İfade edilen bu zamanlar kişinin rahat bir şekilde dua edebileceği vakitlere karşılık gelmektedir. Müminler gün içinde huşu ile dua edebilecekleri herhangi bir vakitte de dualarını okuyabilirler.

Dua okunurken dikkat edilmesi gereken 3 önemli husus

Duanın abdestli biçimde okunması

Önemli dilek ve hacet duaları okunmadan önce abdest alınması büyük önem taşımaktadır. Abdest alınarak dua edilmesi kişinin bu duaya gösterdiği önemi ifade eder. Ayrıca Kenzül Arş Duasında pek çok kutsi varlığın ismi geçmektedir. Bundan ötürü kişinin abdesti biçimde el açması çok daha makbul kabul edilmektedir.

Duaya bir hafta devam edilmesi

Kenzül Arş Duası bir defa okunsa dahi İnşallah rahmet kapılarının açılmasına vesile olur. Ancak büyük alimler duaya sabırla devam etmenin duanın kabulü açısından son derece önemli olduğunu belirtmektedir. Kenzül Arş Duasının da bir hafta boyunca okunmaya devam edilmesi inşallah daha faziletli olacaktır. Büyük alimler bu hususta duaya cuma günü başlanması ve duanın perşembe günü bitirilmesini de tavsiye etmektedir.

Duanın içten duygularla okunması

Duaların icabet görmesinde en önemli faktör hiç kuşkusuz ki içten duygularla dua etmektir. Kişinin kalben Allah’a yönelip el açması halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Kenzül Arş Duasının sözleri

Kenzül Arş Duasının sözleri nispeten uzundur. Bu nedenle pek çok mümin tarafından ezberlenerek okunması zor olmaktadır. Büyük alimler duanın sözlerinin yazılı bir metin üzerinden de okunabileceğini belirtmektedir. Ancak duanın sözlerinin yazılı olduğu metni titiz bir şekilde muhafaza etmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi’nin eserlerinde Kenzül Arş duasının sözleri şöyle geçmektedir:

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin

La ilahe illellahül hakemül adlül metin

Rabbüna ve rabbü aba inel evvelin

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin

La ilahe illellahü vehdehu la serike lehlehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

La ilahe illellahü sükran li nimetih

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih

Eselükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düa ehü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab

Ve bihakkis mikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab

Ve bihakkis mikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab

Ve Bihakkis mikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab

İnneke entel kerimül kebiru

Hasbünellahü ve nimel vekil

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. (Amin)

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

Kenzül Arş Duası Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir.

Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum.

Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rablığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allah’ım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine,

Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine,

İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine,

Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine,

İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine,

Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine,

Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine,

İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine,

İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine,

Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine,

Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine,

Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,

Süleyman  hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine,

Eyüp hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine,

Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,

Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavun’un karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu Cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine,

Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine,

Muhammed sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah, Efendimiz Hazreti Muhammed’e , ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın. (Amin)

İlginizi Çekebilir: İstek Duası

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.