Kazanç Duası Okudular, Büyük Zenginliğe Nail Oldular

Kazanç duaları bolluk berekete vesile olur

Bu dünyada sahip olduğumuz her türlü mal ve mülk birer sınav sebebidir. Zira yüce Allah insanları hastalıklarla, musibetlerle ve geçim sıkıntıları ile imtihan eder. Bilinçli müminler yaşadıkları her türlü maddi sıkıntının sınav olduğunu bilmeli ve her zaman yüce Allah’a şükretmekten uzak durmamalıdır.

Maddi sıkıntıları aşarak bolluk bereket içinde bir yaşam sürdürmek isteyen müminler ellerinden gelen gayreti göstererek çalışıp çabalamalıdır. Kur’an-ı Kerim’de necm suresinin 39. ayeti kelimesinde “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” buyrulmaktadır.

Rızık kazanmak için ellerinden gelen gayreti gösteren müminler kazanç duaları okuyarak yüce Allah’tan isteklerinin gerçekleşmesini dilemelidir. Bu hususta Kuran ayetlerine ve Hz Muhammed’in sözlerine dayanan kazanç duaları Allah’ın izniyle muazzam tesirler göstermektedir. Bu duaları okuyan müminlerin anlattıkları mucizevi durumlar ile büyük alimlerin beyanları kazanç dualarını ne kadar etkili olduğunun en büyük kanıtıdır.

Aşağıda farklı konuya dair okunan en etkili kazanç dualarının sözlerine yer verilmiştir. Ancak dua sözlerine geçmeden önce konu ile ilgili büyük alimlerin tavsiyelerini aktarmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Kazanç duaları okuyacak müminlere büyük alimlerden önemli tavsiyeler

Kazanç duası hakkında bilgi veren büyük alimler müminlere şu tavsiyelerde bulmuşlardır:

  • Size bahşedilen rızık ne olursa olsun isyankar bir tavır içine girmeyin ve her halükarda yüce Allah’a şükredin.
  • Gelirinizi ve harcamalarınızı mutlaka yazarak bunları takip edin. Kendi bütçenizi yazarak takip etmeniz size büyük fayda sağlayacaktır.
  • İsraftan uzak durun. Gereksiz harcamalar yapmayın.
  • Maddi durumu düşük olsa bile imkanlarınızın elverdiği ölçüde sadaka verin. Unutmayın ki sadaka vermek malın bereketini artırır.
  • Zamanınızı tasarruflu kullanın. Size ve ailenize faydası dokunmayacak işlerde boşa zaman harcamayın.
  • Bakıma muhtaç yaşı ilerlemiş aile fertlerini ihmal etmeyin. Bu kişilere el uzatıp yardım etmeniz rızkınızın çoğalmasına vesile olacaktır.
  • Faizden, tefecilikten, kul hakkı yemekten ve sizi günaha bulaştıracak her türlü şerden uzak durun.

İfade edilen bu tavsiyelerin dışında sabırla kazanç dualarını okumaya devam etmek de inşallah kişinin önünde geniş rızık kapılarının açılmasına vesile olacaktır.

Kazanç duaları sabahın erken saatlerinde okunmalıdır

Rızık ve bereket ile ilgili duaların sabahın erken saatlerinde okunması daha makbul kabul edilmektedir. Özellikle kişinin sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte kazanç duası okunması çok faziletlidir.

Eğer sabah namazından hemen sonra dua edilmeye fırsat bulunamazsa en azından vakit öğleyi bulmadan dua etmekte fayda vardır. Tabi İslami anlayışta duaların her yerde ve her zaman okunabileceğini de ifade etmek gerekir. 

Kazanç duasını 7 gün boyunca okumanın fazileti

Önemli dilek ve hacet dualarını sadece bir gün okumak yerine birkaç gün üst üste okumak daha hayırlı kabul edilir. Zira kişinin duaya sabırla devam etmesi duanın kabulü açısından büyük önem taşımaktadır.

Kazanç duaları da bu tarzdaki niyazlardan biridir ve 7 gün boyunca okunması tavsiye edilmektedir. Kişinin duaya cuma günü başlaması ve duasını perşembe günü bitirmesi de tavsiye edilen uygulamalar arasındadır. 

İlginizi Çekebilir: Cesaret Duasının Sözleri ve Etkileri

Kazanç dualarını tablo halinde yazıp iş yerine veya eve asmak doğru değildir

Bazı kazanç duaları ne yazık ki tablo haline getirilip iş yerlerine veya evlere asılmaktadır. Dua sözlerinin bu şekilde tablo haline getirilmesi doğru değildir. Zira İslam’da dua etme adabı bellidir ve dualar sözlüdür. Kişi yüce Allah’a dili döndüğünce güzel sözcüklerle niyazda bulunacak ve Allah’ın takdirine rıza gösterecektir.

İşte bu gerçekten hareketle kazanç duası okuyacak müminler dua sözlerini tablo halinde asmak yerine bu duaları okuyarak isteklerinin gerçekleşmesini dilemelidir.

Farklı konulara dair okunan kazanç dualarının sözleri

Esmalarla okunan kısa kazanç duası

Bu dua Allah’ın güzel isimlerinden olan 4 adet esma ile okunmaktadır. Esmaların başına “ya” nidası getirmektedir. gün içinde bu duayı devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kişiler inşallah her türlü maddi sıkıntılarını geride bırakarak rahat bir yaşam sürdüreceklerdir.

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Mukit

Ya Rezzak

Ya Gani 

Ya Muğni

(amin)

Kişi bu esmaları okuduktan sonra ya sesli ya da kendi içinden “Rabbim beni Sen’den başkasına muhtaç etme. Beni ve ailemi helal rızık ile rızıklandır.” biçiminde duasını tamamlamalıdır.

Dua içinde geçen esmaların Türkçe karşılığı şöyledir:

El-Mukit esması “bakıp koruyan, rızık veren” anlamına gelir.

El-Rezzak, “bol rızık ihsan eden, rızık veren yegane güç” manasındadır.

El-Gani esması “çok zengin olan” demektir.

El-Muğni ise “dilediğini zengin eden” anlamını taşımaktadır.

Helal yollardan kazanç elde etme duası

Eğer bir mümin kötü bir çevrede yaşıyorsa ve kazancına haram bulaşmasından endişe ediyorsa Hz Muhammed’in dilinden söylenen kazanç duasını okumalıdır. Bu dua ile kişi, inşallah günaha bulaşmadan geniş bir rızık ile nasiplenecektir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümmekfinî bi helâlike an harâmike, veğninî bi fadlike ammen sivâke. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

“Allah’ım, Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lûtfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî)

Kazançlı işler bulmaya vesile olan dua

İş bulmak isteyen veya yaptığı işin daha da kazançlı olmasını arzulayan müminler Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini dua hükmünde okurlarsa inşallah murat ettikleri hedefe ulaşacaklardır:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

“Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.”  (Müslim)

Büyük bir zenginliğe ulaşmayı temin eden kazanç duası 

Kaynaklarda “Hazreti Süleyman’ın duası” olarak da geçen bunu niyaz Kur’an-ı Kerim’in bir ayetine dayanmaktadır ve muazzam tesirleri bulunmaktadır. Bu ayeti kerimeyi devamlı okuyan müminler inşallah büyük bir zenginliğe kavuşacaklardır:

Bismillahirrahmanirrahim

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab. (amin)

Duanın Türkçe karşılığı

Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi. (Sad-35)

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.