İnsanlardan Korkmak Nedir, Nasıl Kurtulabiliriz?

İnsanlardan Korkmak Nasıl Oluşur?

Yaşantılarla oluşan tecrübelerin insan hayatına olan etkileri son derece fazladır fakat bunların etkisinin hissedilmesi genellikle insanlardan tarafından fark edilmemektedir. Bundan dolayı da oluşan bazı eğilimlerin nedenleri düşünüldüğünde bunlar bir türlü anlaşılmayacak ve sebepsiz olarak gerçekleştiğine inanılacaktır. İnsanlardan korkmak davranışı için de aynısı söylenebilir.

  • İnsanlardan korkan kişilerin farklı nedenleri olsa da bazı kişiler bunun sebepsiz olduğunu iddia etmektedir. Fakat tam olarak bu korkunun nasıl oluştuğunun anlaşılması için detaylı bir korku analizinin yapılması uygun olacaktır. Bundan dolayı direkt olarak oluşan korkulara sebepsiz denilmesi çok doğru değildir.

Korkuların oluşum sebepleri incelendiğinde bunların önemli bir kısmının çok önceleri meydana geldiği görülecektir. Korku, sonradan öğrenilen bir davranış ya da duygu olarak tanımlanmaktadır. Bundan dolayı da kişilerin doğuştan fobilerle dünyaya gelmeleri söz konusu değildir.

  • Bebeklik ve çocukluk dönemi genellikle çok fazla hatırlanmadığı için korkuların sebepsiz olduğuna inanılabilir. Fakat mutlak surette bunların bir sebebi vardır. Bu duruma verilecek olan bir örnek insanlardan korkmak fobisinin daha net bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Köpeklerden korkmayan bir çocuk, köpeklerin saldırısına uğrar ya da köpekler aniden bu çocuğun karşısına çıkarak onu korkutursa bu noktadan sonra köpeklere karşı bir fobi oluşabilir. Köpeklerden korkan bu kişi, bu olayı bir süre sonra unutacak fakat köpek fobisi sürekli kalacaktır. Sorulduğunda ise sebebini bilmediğini ya da sebepsiz yere böyle bir fobiye sahip olduğunu söyleyecektir.

İnsanlardan korkma fobisi de bu şekilde oluşmaktadır ki bu fobinin oluşması için çok daha farklı sebepler söz konusudur. Bundan dolayı sebepsiz bir korkunun olması, uzmanlara göre imkansızdır.

İnsanlardan Korkmak ve Bebeklik-Çocukluk Dönemi

Fobiler arasında farklı bir yeri olan insanlardan korkmak, özellikle bebeklik ve çocukluk dönemiyle ilişkilidir. Bu dönemlerde insanların genel olarak savunmasız olduğu bilinen bir gerçektir. Buna bağlı olarak yaşanan olaylar, insanların derinden etkilenmesine neden olur. Fakat bu durumun etkileri ya da tam olarak ifade edilmesi ilerleyen yıllarda gerçekleşir.

  • Bebeklik döneminde anne ve baba ilgisinin eksik olması ve bunun aksine şiddet görülmesi, ilerleyen yıllar için çok olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına ve bir takım fobilerin oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlardan korkmak olarak bilinen fobinin de bu şekilde oluşması muhtemeldir. Bebekler üzerindeki bu olumsuz etki, yıllar sonra dahi etkisini göstermeye devam edebilir.

Bebeklik dönemi sorunsuz atlatıldığı takdirde bu defa da insanların aşması gereken bir başka husus daha önlerine çıkmaktadır. Çocukluk dönemi insanların bazıları için çok daha zor olabilir. Okul yaşantısı, arkadaş çevresi, sosyal hayat gibi alanlarda yaşanan olumsuzluklar insanlardan korkmak davranışının temelini oluşturabilmektedir. Bundan dolayı da fobilerin bir kaynağı da bu dönemdir denilmesi yanlış olmayacaktır.

İnsanlardan Korkmanın Gerekçeleri

İnsanlardan korkan kişilerin farklı nedenleri vardır. Kimisi diğer insanların kendisine ya da ailesine zarar vereceğini düşünürken kimisi de farklı nedenlerden dolayı insanlardan korkar. Dolayısıyla da burada çok ciddi bir çeşitlilik olduğunu söylemek mümkündür.

  • Söz konusu durum sebebiyle insanların korku gerekçelerinin bilinmesi, bunları atlatmalarına yardımcı olmak açısından son derece önemlidir. İnsanlardan korkmak davranışının gerekçeleri arasında psikolojik durumların olabileceği de unutulmamalıdır.

İnsanlardan korkmanın gerekçeleri arasında en fazla kişilerin diğer insanların kendisine ya da ailesine zarar vereceği gelmektedir. İnsanlar böyle bir düşünce sebebiyle diğer insanlardan korkmakta ve olabildiğince onlardan uzak durmayı tercih etmektedir.

Bu durum kişilerin sosyal hayatlarını da son derece olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu düşüncenin temeli ise yukarıda da bahsedilen çocukluk-bebeklik dönemi yaşantılarıdır.

İlginizi Çekebilir: 20 Pratik ve Etkili Kendini Geliştirme Taktiği

İnsanlardan Korkmak ve Endişe Durumları

İnsanlardan korkmanın gerekçelerinden bir tanesi de endişeyle ilgilidir. Endişenin nedenleri, korkuya sebep olmaktadır. Yaşanan endişelerden bir tanesi, kişilerin kendilerinin diğer insanlarla yaşayacağı olumsuzluklar ve bunların adli makamlarda sonuçlanmasıdır.

  • Böyle durumlarda kişiler ailelerinin korumasız kalması gibi şeylerden endişe duymaktadır. Bu ise insanlardan korkmak davranışının temelini oluşturmaktadır. Böyle kişilerin sayısı oldukça fazladır ve değişen dünya şartlarına bağlı olarak da her geçen biraz daha artmaktadır.

İnsanların yaşamış olduğu endişelerden bir tanesi de kabullenme duygusuyla ilgilidir. Bir ortama girdiğinde kendisine saygı gösterilmeyeceğini düşünen kişiler, insanlardan kaçar ve bu da zamanla korkuya dönüşür. Kabul görmeme, dışlanma ve benzer olumsuzluklar zaman içerisinde fobi oluşmasına neden olabilir.

İnsanlardan Korkmak ve Psikolojik Rahatsızlıklar

İnsanların yaşamış olduğu fobilerin temelinde neler olabileceği yukarıda detaylı olarak anlatılmıştır. Fakat bunun haricinde de farklı nedenler, bu fobilere ya da rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Kişilerin farklı olaylardan dolayı psikolojisinin bozulması, insanlardan korkmak fobisinin oluşmasına neden olabilir.

  • Psikolojik rahatsızlıklar incelendiğinde bunların farklı nedenleri ve farklı yansımaları olduğu görülmektedir. Bazı rahatsızlıkların sonuçları arasında insanlara zarar verme isteği bulunurken bazılarında ise insanlardan korkma davranışı gelişebilir. Nihayetinde ortaya çıkan sonuç kişiler için son derece olumsuzdur.

Psikolojik süreçlerle ilgili sıkıntı yaşayan insanların bu sorunlarını çözmesi ya da en azından bunlarla mücadele edebilmesi için mutlaka destek alması gerekiyor. Böylece yaşanan olumsuzluklar bir nebze olsun geçecek ve bu da insanlara olumlu olarak yansıyacaktır.

İnsanlardan Korkmak ve Güvensizlik

Kişilerin sahip olduğu fobiler arasında yer alan insanlardan korkmak, aslında güven sorunuyla ilgilidir. Güvensizlik duygusu, korkuyu tetiklemekte ve ortaya böyle bir sonuç çıkmaktadır. İnsanlar, zamanında yaşamış oldukları bir olay sebebiyle diğer insanlara olan güvenlerini kaybedebilir. İnsanlardan korkmak davranışı da bu noktadan sonra gelişmeye başlayacaktır. Dolayısıyla çok kapsamlı bir süreç olduğunun bilinmesi gerekiyor.

  • Güvensizlik ve anlayışsızlık birleşince ortaya çıkan sonuç çok daha olumsuz olmaktadır. Ortak bir alanda yaşama ya da beraber zaman geçirmenin temelleri olan bu unsurlar yok olduğunda, kişiler arasındaki ilişkinin de ciddi şekilde hasar aldığı söylenebilir.

Böyle durumlar zaman içerisinde gelişmekte ve insanlar bu süreci tam olarak kavrayamamaktadır. Zamanında alınmayan önlemler ise fobi olarak ilerleyen yıllarda ortaya çıkmaktadır.

İnsanlardan Korkmak Üzerine Genel Değerlendirme

İnsanlardan korkmak için farklı sebeplerin olabileceği unutulmamalıdır. Bu sebeplerden bazılarıyla ilgili çözümler bulmak mümkün iken bazılarıyla mücadele çok zordur. Bundan dolayı da sorunun çözümü yerine kabullenmesi ve kişilerin yaşam kalitesini olabildiğince az etkilemesine çalışılmalıdır.

  • İnsanların diğer kişiler ile olan etkileşimi, hayatın olağan akışı içerisinde yaşanması gereken bir durumdur. Bu ilişkiler resmi bir şekilde de olsa gerçekleşmek zorundadır. Aksi durumda kişilerin yaşam kalitesinin aşağılara ineceğinin bilinmesi gerekiyor.

Böyle bir olumsuzluğu yaşanılmaması için gerekirse doktor desteği alınmalı ve doktorun gerekli gördüğü tedaviler uygulanmalıdır. Böylece insanların normal yaşantıları daha sorunsuz bir şekilde devam edecektir.

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.