Hastaya Okunacak Dua Şifaya Vesile Olur İnşallah

Hastaya okunacak duanın okunma usulü ve sözleri

Müminlerin başına gelen her şey yüce Allah’ın bilgisi dahilinde gerçekleşir. Zira Allah açık ve gizli meydana gelen her şeyi bilir. Bir insanın hastalığı da şifa bulması da Allah’ın takdirine bağlıdır.

Hastalıklar, müminlerin bu dünyada sınava tabi tutulmalarının araçlarından sadece biridir. Unutulmamalıdır ki yoksulluk, hastalık, kaza, ayrılık gibi insanların hoşuna gitmeyen durumlar birer imtihan unsurudur. Bu itibarla hasta kişiler hiçbir zaman isyankâr olmamalı ve her halükârda Rabbine şükretmeye devam etmelidir.

Hastaya dua okumak Peygamber Efendimizin güzel sünnetlerinden biridir

Hazreti Muhammed (sav), hasta ziyaretlerine gider ve onlara şifa duaları okurdu. Peygamberimizin bu örnek tutumu müminler tarafından da örnek alınmış ve İslam dünyası hastalara en fazla kıymet veren medeniyet haline gelmiştir.

Peygamber Efendimiz Hastaları ziyaret ederken önce onların ismini anardı ve ardından “Allahummeşefi” derdi. Bu ifade “Allah’ım şifa ver.” demektir. Bu sözcük öbeği büyük alimler tarafından “kısa şifa duası” olarak da isimlendirilmiştir. Ancak Peygamber Efendimizin bu hitap sözleri ile yetinmediğini ve hastaya şifa duaları da okuduğunu ifade etmek gerekir. Yani hasta ziyareti yapan veya bir yakını için dua edecek olan müminler “Allahummeşefi” biçiminde hastaya seslenmeli fakat ardından dua okumayı da ihmal etmemelidir.

Hazreti Muhammed’in hastalara okuduğu şifa duasının sözleri

Peygamberimiz hasta ziyaretleri sırasında şifa duası okumuş ve bu kutsi dua sahabeler tarafından ezberlenerek sonraki kuşaklara aktarılmıştır.

Buhari ve Tirmizi gibi sahih kaynaklarda da geçen şifa duası hükmündeki hadisin sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Allâhümme ezhibil bese Rabbennâsi veşfi fe enteşşâfî  lâ şifâe illâ şifâüke şifâen lâ yuğâdiru sekamen.” (Amin)

Duanın Türkçe meali 

“Ey insanların Rabbi! Bu hastadan acıyı gider, şifa ver, şifa veren sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden tüm hastalıklar için şifa istiyoruz.”

İslam Peygamberi hasta ziyareti sırasında hastaya ve ailesine güzel sözler söyleyerek morallerini yükseltirdi. Ayrıca çekilen hastalığın “inşallah günahlara kefaret olacağını” ifade ederdi.

Hastaya okunacak en tesirli dualar Kuran ayetleridir

Kuran-ı Kerim, müminler için hem bedensel hem de ruhsal şifa kaynağıdır. Bu hususta İsra suresinin 82. ayeti kerimesinde şöyle buyrulmaktadır:

“Biz de Kuran’dan öylesini indiririz ki müminler için bir şifa ve bir rahmettir.”

Bu ayetten yola çıkan büyük alimler kimi Kuran ayetlerinin şifa duası hükmünde okunmasını tavsiye etmektedir. Okuyan müminlerin muazzam faziletlerine şahit olduğu ayetler şunlardır:

Hasta yakınlarının okuyacakları şifa duası

Hastalık sürecinde farz namazlarından sonra hasta yakınları Yunus suresi 107. ayeti kerimesini dua hükmünde okuyup yüce Allah’tan şifa dilerlerse inşallah çok olumlu neticelerini görürler.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym. (amin)

Ayetin Türkçe meali

“Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Yunus- 107)

Dua sözlerini farz namazları dışında bayram sabahları ve kandil geceleri gibi makbul kabul edilen zamanlarda okumak da inşallah duaya olan icabetin artmasını sağlayacaktır.

Hasta olan müminlerin okuyacakları şifa duası

Hastalık ile mücadele eden müminler fırsat buldukça Şuara suresi 80. ayeti kerimesini tekrar ederlerse hastalığa karşı dayanma gücü bulacaklar ve Allah’ın izni ile kısa zamanda şifa bulacaklardır.

Bismillahirrahmanirrahim

Ve iza meridtü fe hüve yeşfin. (amin)

Duanın Türkçe meali

“Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir.” (Şuara- 80)

Hastalıklarla mücadele eden müminlere büyük alimlerden 5 önemli tavsiye

Hastalıktan mustarip olan müminler ile ailelerine büyük alimler şu önerilerde bulunmuşlardır:

  1. Fırsat buldukça Kuran-ı Kerim’den ayetler ve sureler okuyun. Kuran’ın en büyük şifa kaynağı olduğunu unutmayın.
  2. Hastalıklardan kurtulmak için şifa arayan müminler mutlaka hekim (doktor) desteği almalıdır. Doktorlar eliyle şifa aramak ve batıl uygulamalardan uzak durmak dinimizin emri gereğidir.
  3. Gün içinde sıkça Allah’ın güzel isimleri olan Esmaül Hüsna’yı zikretmek inşallah şifa bulmaya vesile olur.
  4. Hastalık durumunda bir miktar sadaka vermek ve ihtiyaç sahiplerini sevindirmek inşallah rahmet kapılarının açılmasını sağlar ve şifa bulmaya vesile olur.
  5. Duaların kabulünde en önemli husus hiç şüphesiz ki içten ve samimi duygularla dua etmektir. Kişinin kalpten gelen duygularla yüce Rabbinden kendisi veya yakınları için şifa dilemesi halinde inşallah elleri boş çevrilmeyecektir.

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

Dilerseniz konuyla ilgili olarak Vesvese Duası başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.