Güven Nedir, Uzmanların Harika Cevapları Eşliğinde 10 Detay, Mutlaka Okuyun!

Güven Nedir Diyenlerin Mutlaka Okuması Gereken Detaylı Bir Yazı

 • Güven duygusu, ilişkiler için en önemli ve temel duygulardan biri olup insan ilişkileri üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle birçok kişi tarafından güven nedir sorusu sorulmaktadır. Bireylerin gelişimlerinin ilk dönemlerinden itibaren ebeveynleri ile kurdukları güven ilişkisi yaşamın ileri dönemlerinde arkadaşlıkta, duygusal ilişkilerde ve iş yaşamında devam etmektedir.

Bebeklik ve çocukluk döneminde ebeveynleri ile sağlıklı bir ilişki kuramayan kişilerin ileride yaşayacağı ikili ilişkilerde güven duygusu konusunda bazı zorluklarla karşılaşmaları durumu gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle bebeklikten itibaren güven duygusu bir çocuğa aşılanmalı ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için bu konuda hassas davranılmalıdır.

1- Güven Duygusu Eksikliği Nedir?

Güven duygusu kişinin hayatının her döneminde oldukça önemli bir yerde olup güven nedir sorusu ile birlikte güvensizlik kavramı bu nedenle kimi zaman yaşamı zora sokabilecek bir noktadadır.  Güvensizlik kavramı; bireyin amaç ve idealleri ya da diğer insanlar ile iletişimi sırasında karşılaştığı durumlarda korunmasız, yetersiz ve yardımsız hissetme durumu olarak tanımlanabilmektedir.

 • Güven duygusu ile ilgili bilinen ve ünlü isimlerden biri olan Erikson’a göre insan hayatının ilk evrelerinde temel güvenin sağlanması ve benlik duygusunun geliştirilmesi gerekmektedir. Bebeğin temel güven duygusunu kazanması için anne ile sevgi dolu bir iletişimde olması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bu duygular bebeklikte sağlanmadığında temel güvensizlik duygusu meydana gelmekte olup ileri yaşantıda kendisine ve başkasına güveni olmayan, ürkek ve tedirgin bir birey yetişebilmektedir.

2- Güven Nedir Sorusu ve Güven Eksikliğinin Yarattığı Sorunlar

 • Güven nedir sorusu cevaplandıktan sonra güvensizlik durumunun kişinin hayatı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden de bahsedilmelidir. İnsan iletişiminde en önemli unsurlardan biri olan güven duygusu kişinin mutlu bir yaşam sürmesi için gereklidir. Güvenilen insanlara sevgi, saygı duyabilen bireyler duygu ve düşüncelerini de güvendikleri insanlarla paylaşmaktadır.

Günlük hayatta yaşamak için ihtiyaç duyulan birçok şey gibi güven duygusuna da bu nedenle ihtiyaç duyulmaktadır. Güven duygusunun olmadığı ya da güvensizlik üzerine kurulan bir arkadaşlık, aile ya da duygusal ilişki sağlıklı olmayacağı gibi bireyler kendilerini bu tür ilişkiler içerisinde oldukça yalnız hissedebilmektedir.

3- Güven Duygusu Kazanmak Nedir?

Güven nedir sorusu kadar sorulan ve merak edilen bir diğer konu da güven duygusunun nasıl kazanılacağı konusudur. Kişilerin güven duygusunu yaşayamaması ve güvensiz biri olması ile birlikte bu duyguyu fazla yaşamaları ve çok çabuk güvenen kişiler olmaları da oldukça tehlikelidir. Sağlıklı aileler bebeklerine dengeli bir şekilde güven duygusunu kazandırmalıdır.

Bir bebeğin doğduğu andan itibaren ağladığında ihtiyaçlarının karşılanması, sevildiğini ve ilgilenildiğini hissetmesi güven ve buna bağlı olarak özgüven duygularını geliştirmektedir. Çocukların aile arasında gördüğü ilgi, sorumluluk duygusu, değer görme ve güven gibi duygular da oldukça önemli olup karakterinin gelişmesinde etkilidir.

4- Güven Nedir ve Güvensizlik Hangi Durumlarda Oluşur?

Güven nedir tanımı yapıldıktan sonra güvensizlik duygusunun hangi durumlarda meydana geldiğini de açıklamak önemlidir. Güven eksikliği durumunda genel olarak kişinin geçmişine ve çocukluğuna inmek, o dönemleri incelemek durum hakkında daha doğru bilgi vermektedir. Gelişimleri sırasında:

 • Otoriter ve baskıcı,
 • Çok kuralcı,
 • Mükemmeliyetçi,
 • Aşırı korumacı,
 • İlgi eksikliği gösteren,
 • Denetleyici,
 • Aşırı bağlı

Ailelerde yetişmiş olan çocukların birçoğu genel olarak güvensizlik duygusu yaşayan kişilere dönüşmektedir. Güvensizlik durumu ise yalnızca ilişkilerle sınırlı kalmayıp kişinin kendine duyduğu güvensizlikle birleştiğinde hayatı zorlaştıran ve alınganlık, kırılganlık ve kıskançlık gibi duyguların da eklenmesi ile bazı rahatsızlıklara kadar gidebilen bir tablo meydana gelmektedir.

İlgili Yazı: Başarılı Olmanın 5 Pratik Yolunu Öğrenin, Özgüven Kazanın!

5- Güven Nedir ve İlişkilerde Güven Duygusu

Güven nedir sorusunun en çok sorulduğu durumlardan biri ikili ve duygusal ilişkilerdir. Her ilişkide tartışmalar, anlaşmazlıklar ve olumsuz bazı durumlar yaşanabilmektedir. Ancak güven duygusundan yoksun ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar bu durumlardan fazlası olup ilişkileri bitirip tükenme noktasına kadar taşımaktadır. Özellikle uzun süreli ilişkiler ve evliliklerde gözlenebilen bu sorun ilişkilerde:

 • Aşırı kıskançlık,
 • Aşırı sahiplenme,
 • Kısıtlama ve engelleyici davranışlar,
 • Aldatılma şüphesi,
 • Anksiyete ve şüphecilik gibi birçok duruma yol açabilmektedir.

Güvensiz ilişkilerde kişinin kendine duyduğu güven de zedelenmiş olup karşıdaki kişiye bu olumsuzlukların yansıtılması durumu meydana gelmektedir. Kıskançlık, aşırı sahiplenme, aşırı baskıcı ve kısıtlayıcı davranışlar ile ilişkiler çıkmaz girip sona erebilmektedir.

6- Güven Nedir ve Güven Duygusunu Neler Artırır?

Güven nedir sorusu kadar önemli bir soru da güven duygusunun nasıl artırılacağı sorusudur. Güven duygusu gelişimle beraber kazanılmakla birlikte ileri yaşantıda da geri kazanılabilen ya da güçlendirilebilen bir duygudur. Olumlu pekiştirmeler güven duygusu üzerinde oldukça etkili olup kişilere eksik olan bu duyguyu kazandırmaya yardımcı olmaktadır.

Özgüven ile başkalarına duyulan güven duygusu farklı noktalarda olup kişinin kendine olan güvenini geliştirmesi ile ilişkilerindeki güven duygusu da artabilmektedir. Özgüven duygusunun gelişmesi ise kişinin kendi farkındalığını kazanması ve kendisine sonuna kadar inanması ile gerçekleşmektedir. Yeteneklerin geliştirilmesi ve kişinin donanım kazanması, kişinin kendine ümit duyması ile birleştiğinde özgüvene büyük katkı sağlamaktadır.

7- Güven Nedir ve Neden Zedelenir?

Güven nedir sorusu ile birlikte gelen ve güven duygusunun neden zedelendiği sorusu da durumun temelini kavramak açısından oldukça önemlidir. Güven duygusunun zedelenmesine neden olan en büyük etken yaşanan ya da yaşanacağı tahmin edilen tehlikeli durumlardır. Kişi içerisinde bulunduğu şüphe içeren ya da daha önce güvenini zedeleyen yaşanmış bir durum sonrasında oluşan şüphecilik ile karşıdaki insana karşı olan güven duygusunu kaybetmektedir.

Bu noktada kişinin güvenebileceği kişileri ve güvenemeyeceklerini ayırt edebilmesi ve yaşanan olumsuz durumlardan sonra her konuya şüpheci yaklaşmayı bırakması gerekmektedir. Aksi halde ikili ilişkilerde yaşanan güvensizlik durumu büyüyerek sağlıksız ilişkiler yaşanmasına neden olmaktadır.

8- Güven Nedir ve Duygusal İlişkilerde Güven

Güven nedir sorusunun sorulduğu ve en çok üzerinde durulan noktalardan biri de ilişkilerde güven duygusudur. Sağlıklı ve mutlu giden bir ilişkinin en önemli unsurlarından olan güven duygusu içerisinde dürüstlük, tutarlılık, bağlılık ve sadakat gibi birçok farklı kavramı barındırmaktadır. Güven duygusu ikili ilişkilerde genel anlamda karşıdaki kişiye kuşku duymadan inanmak ve bağlanmak olarak açıklanabilmektedir.

Güvenilen kişiye kendini açmak, inanmak, hayallerini paylaşmak ve dürüst davranmak daha kolaydır. Bu nedenle içerisinde sağlam bir güven temeli bulunan ilişkiler daha sağlıklı ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Bu sağlıklı ilişkinin kurulabilmesi için gereken güven ise tarafların her ikisinin de birbirine karşı beslediği karşılıklı güven duygusu ile oluşmaktadır.

9- Güven Nedir ve Partnere Güven

Partnere güven nedir ve ilişki yaşadığım kişiye gerçekten güveniyor muyum soruları güven konusunda sıklıkla sorulan sorulardandır. Bir tarafın karşıdakine güvenmesi ilişkiler için yeterli olmayıp sağlıklı bir ilişki karşılıklı güven duygusu ile sağlanmaktadır.

Kişilerin partnerlerine gerçekten güvenip güvenmediklerini ve ilişkilerinin sağlam bir güven temeli üzerine kurulup kurulmadığını anlamaları için sormaları gereken sorular;  “karşımdaki kişi her koşulda yanımda mı? eşim tutarlı ve istikrarlı mı davranıyor?, eşimle dürüst ve düzgün bir iletişimimiz var mı?, eşim bana yalan söylüyor mu?, eşim geçmişi konusunda dürüst ve açık mı?” gibi sorulardır.

10- Güven Nedir Diyenlere Harika Bir Başucu Yapıtı

Güven nedir sorusu bağlamında oldukça farklı bilgilerle kişisel gelişim yolculuğunuza güç katmaya çalıştığımız ve hayatınızda ufacık da olsa bir anlam yaratabilmeniz adına sizlere oldukça değerli bilgiler sunmaya çaba sarf ettiğimiz bu yazımızda, şimdi de her kadının ve her erkeğin başucu kitabı olmayı hak eden Özgüvenin Temel Dinamikleri setini tavsiye etmek istiyoruz.

Özgüvenin Temel Dinamikleri seti, hakikaten her kadının ve her erkeğin başucu kitabı olmayı hak eden bir eser, zira bu eser seti eğitimci bir yazar olan ve insan psikolojisi konusunda oldukça derin bir bilgi birikimi ile ön plana çıkan Mehmet Sırrı Özturan tarafından kaleme alındı. Mehmet Sırrı Özturan Özgüvenin Temel Dinamikleri setini oldukça geniş bir bilgi birikimi ve son derece derin bir kavrayış ile kaleme aldığı için bu eser seti okuyan insanları derinden etkilemekte ve onların özgüven yolculuğunda ivme kazanmalarına vesile olmaktadır.

 • Şimdiye kadar bu eser setinin 60 günlük iade garantisine sahip olmasına rağmen hiç iade edilmemiş olması da bu durumu ortaya koymakta ve bu kitapların ne kadar kıymetli ve işlevsel olduğunu gözler önüne sermektedir. Aşağıdaki okuyucu yorumlarını incelediğinizde neyi ifade etmeye çalıştığımızı çok daha açık bir şekilde görecek ve eminiz ki bize hak vereceksiniz. İşte eserin indirme linki ve bazı okuyucu yorumlarını aşağıya alıyoruz.

Biliyorsunuz ki özgüven yolculuğu ve kişisel gelişim yolu oldukça çetrefilli ve son derece uzun bir yoldur, bu yolda kendinizi yeterince geliştirmek, hayat kalitenizi arttırmak adına son derece önemli bir husustur. İşte bu bağlamda sitemizde bulunan farklı yazıları da incelemenizi ve kişisel gelişim yolculuğunuza bu sayede anlam katmanızı tavsiye ediyoruz.

Mesela şu yazıyı da okuyabilirsiniz: Sosyal Fobi Üzerine 5 Soruda Merak Edilen Her Şey

Eğer gerçekten size özgüven kazandıracak harika metotlara ihtiyacınız var ise bundan böyle üzülmenize gerek yok; çünkü artık Özgüvenin Temel Dinamikleri Seti'nin mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Özgüvenin Temel Dinamikleri Seti'ni indirin.

İşte şok edici yorumların sadece bir kısmı:

Daha bunlar gibi yüzlerce hayret verici yorum var.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.