Fitne Nedir, Müslümanlar Fitneye Karşı Niçin Uyanık Olmalıdır?

Fitne kelimesi ne anlama gelir?

Fitne kelimesi, sözlükte şu anlamlarda kullanılmaktadır:

 • Deneme, sınama
 • Maddi manevi sıkıntı
 • Kaza-bela ile imtihan edilmek
 • Fitne kelimesi bunlardan başka küfür, azgınlık, ayrılık, iç ihtilaf ve kargaşa anlamlarına da gelir.

Ayrıca kimi toplumlarda kadınlar ve şeytan için de fitne kelimesinden türeyen “fettan” kelimesi kullanılır ki bunun dindeki fitne ile bir alakası yoktur. Aynı şekilde altın ve gümüş gibi değerli madenler için de fettan ibaresi kullanılmıştır.

Aynı kökten gelen “meftun” kelimesi ise aklından zoru olmak ve deliliğe tutulmak anlamındadır.

Fitne hem olumlu hem de olumsuz anlamda kullanılmaktadır

Fitne hem günaha bulaştıran her türlü çeldirici anlamındadır hem de inanç uğruna çekilen ağır işkence demektir. Zira fitnenin “bela ve sıkıntılara karşı direnmek” anlamı da vardır.

Fitne ile belanın farkı

Fitne ile bela aynı anlamlara gelmektedir. Ancak fitnenin kapsamı biraz daha geniştir. Bela yalnızca Allah’tan geldiği halde fitne hem Allah’tan hem de kullardan gelebilir. Bu manada fitneye karşı daima tetikte olmak büyük önem arz etmektedir.

Fitne kavramı Kuran’da pek çok farklı anlamda kullanılmıştır

Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de fitne kavramını şu manalarda ifade buyurmuştur:

 • Sınanma, deneme, imtihan etme
 • Küfre girmek, Allah’a şirk koşmak
 • Sapıklık yapma
 • Azap çektirme, işkence yapma
 • Günah işleme
 • Ateşe atma
 • Savaşa sebep olma
 • Şeytanın hile ve tuzakları
 • Batıl inançlara kapılmak
 • Delilik
 • Münafıklık yapma
 • Özür ve bahaneler bulma

Hz. Peygamber de pek çok hadisi şerifinde fitne kavramının bu değişik anlamlarını sahabelere izah etmiştir.

Peygamberlerin denenmesi de birer fitne örneği sayılabilir

Yüce Allah, Hazreti Süleyman’ı denemeden geçirmişti ve tahtanın üzerine bir ceset bırakmıştı. Bu durum Hz. Süleyman’ın gücünün zayıflaması anlamına geliyordu. Bu durum karşısında Hz. Süleyman “Rabbim beni bağışla…” diyerek dua etmişti.

“Andolsun, biz Süleyman’ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi.”

“Süleyman, “Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Şüphesiz sen çok bahşedicisin!” dedi.” (Sâd 34-35)

Hz. İbrahim de denenmiş ve davranışları ile kavmine örnek olmuştur.

Hz. Musa da çeşitli denemelerden geçirilmiş peygamberlerden biridir. Bu denemelerde iman sınavlarını geçen Hz. Musa, dirayetli duruşu ile ümmetine örnek olmuştur.

“Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

“Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.” (Hac 52-53)

İlginizi Çekebilir: Namaz Mucizesi Hakkında Yaşanmış 2 İbretlik Olay

Yüce Allah’ın Müslümanları denemesi

Yüce Allah kullarının bağlılığını ve samimiyetini ölçmek için onları denediğini şu ayeti kerimelerde beyan etmiştir:

“Andolsun, içinizden, cihad edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz.” (Muhammed-31)

“Andolsun, Allah, izniyle, onları (müşrikleri) kırıp geçirdiğiniz sırada size olan vadini gerçekleştirdi. Nihayet sevdiğiniz şeyi (zaferi) size gösterdikten sonra, za’f gösterdiniz. (Peygamber’in verdiği) emir konusunda tartıştınız ve emre karşı geldiniz. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Sonra sizi denemek için onlardan yüzünüzü çevirdi. (Kaçıp hezimete uğradınız. Buna rağmen) sizi bağışladı. Allah mü’minlere karşı çok lütufkârdır.” ( Âl-i İmrân-152)

Müminlere yapılan her türlü işkence ve azap fitnedir

Mümine yapılan işkence ve azap onları dinden döndürmeye yöneliktir. Samimi bir Müslüman böyle zorluklar karşısında gevşek davranmamalı ve Yüce Kuran’a sarılmalıdır. Çünkü bu azap ve işkenceler de birer sınama aracıdır.

Bazen toplumlar da fitneye maruz bırakılabilir

Tıpkı insanların denenmesi gibi bazen toplumlar da denenmektedir. Eğer sınamadan geçirilen toplumlar Allah’ın emir ve yasaklarına uymazsa Allah da onları çeşitli musibetlerle cezalandırır ve onların kalıntılarını insanlara ibret olsun diye yeryüzünde birer nişane olarak bırakır.

“Onlar, “Sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık” dediler. Salih, “Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında(yazılı)dır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz” dedi.” (Neml- 47)

Nimetler de külfetler de fitne (imtihan sebebi) olabilir

Fitne, gerçek olanı sahte olandan, iyi olanı kötü olandan, kirliyi temiz olandan ayırmak içindir. Böyle olunca Allah bazen kullarına nimetler verir ve onları nimetleriyle fitneye karşı uyarır bazen de tam tersine külfet ile kullarını sınar.

Müslümanların başına gelen kötü şeyler onların ibret alıp hak yola girmeleri için birer vesile olur. Dünya malı da insan için bir fitnedir çünkü dünya malı insanın gözünü kamaştırmak içindir.

Ayrıca her türlü işkence, zulüm, kaza-bela ve kargaşa da birer fitnedir. Kısacası insanı Allah yolundan alıkoyabilecek ve imanını zayıflatabilecek her türlü saptırıcı unsur fitne olarak adlandırılır.

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.