Fasık Ne Demektir, Kime Fasık Denir?

Kuran-ı Kerim’de fasık kelimesi nasıl geçmektedir?

Yüce Kuran’da fasık kelimesi birçok yerde geçmekte olup iki anlamda kullanılmıştır:

  • Hata yapan müminlerin bazı kusurlu davranışları
  • Müşriklerin bazı tutum ve faaliyetleri

Kuran-ı Kerim fasık kavramını sözlük anlamı dışında daha geniş bir kategoride değerlendirmiş ve “her türlü kusurlu davranışı” betimlemek üzere kullanmıştır.

Hangi günahları işlemek fasıklık yapmak demektir?

İslam alimlerinin bir kısmı sadece büyük günahların işlenmesi durumunda “fısk”a düşüleceğini ifade ederken bazıları küçük günahları işlemenin de fasıklık olacağını beyan etmişlerdir.

Kuran’da fısk kavramı ile ilgili ayetler tarandığında Allah’ın büyük-küçük tüm günahları fasıklık olarak nitelediği görülmektedir. (Maide-3, Bakara-197, Nur-4, Enam-121)

Yani Kuran’da fısk ifadesi her türlü kusurlu davranış ile günahı karşılamak üzere kullanılmıştır.

Ayet ve hadislerde fasıkların işledikleri beyan edilen günahlar nelerdir?

Kuran’da ve hadislerde fısk sayılan günahlar bazen açık bir dille beyan edilirken bazen sadece genel olarak “günah, kusur, sorumsuzluk…” gibi tabirlerle ifade edilmiştir.

Ayet ve hadislerde fasıklık kabul edilen kimi davranışları şöyle sıralamak mümkündür:

Allah’a inanan müminleri bırakıp müşriklerle dost olan kişi fasıktır. (Maide-81)

Verdikleri sözlerde durmayanlar fasıktır. (Araf-102)

Dünya malına aldanıp cihat etmeyenler fasıktır. (Tevbe-249)

Allah’ın indirdiği hükümlere göre yaşamayanlar fasıktır. (Maide-47)

Masum kadınlara iftira atmak fasıklıktır. (Nur-49)

Allah’tan gelen kitabı inkar edenler fasıktır. (Âli İmran-82)

Müslüman kardeşlerine sövmek fasıklıktır. (Buhari)

İlme gereken değeri vermeyen kişiler fasıktır. (İbni Mace)

Buradaki maddelerden de anlaşıldığı üzere Allah’ın emir ve yasaklarına uymamak fasıklık kabul edilmektedir.

Fasıkların şahitliği kabul edilir mi?

Tüm İslam mezheplerinde fasık bir kişinin şahitliğinin kabul edilmeyeceğine dair ortak kanaat vardır.

İbadetlerini hiçbir mani yokken aksatan, yalan konuşmayı alışkanlık haline getiren, borcuna sadık olmayan, daha önce iftira suçu işlediği sabit olan, zararlı madde kullanan vb olumsuz davranışlar sergileyen kişiler İslami anlayışa göre şahitliklerine başvurulmayan fasıklardır.

Kişi fasıklıktan küfre düşebilir mi?

Evet, eğer kişi günahında ısrarcı olur ve tövbe ederek arınmazsa yavaş yavaş şirke düşer. Zira fasıklığın bir adım sonrası küfürdür. (Tevbe-24)

Bu manada fasıkça davranışlar sergileyen kişilerin henüz yol yakınken tövbe istiğfarda bulunarak yanlışlarından dönmeleri büyük önem arz etmektedir.

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

İlginizi Çekebilir: 7 Soruda Cuma Namazı Hakkında Detaylı Bilgiler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.