Evlenmek için Muazzam Tesirli Bir Dua

Evlenmek İçin Dua Arayanlar, Okumayan Pişman Olur!

Sevgili okurlarımız, eğer kısmetimizin açılmasını ve türlü türlü güzellikler ve mutluluklarla dolu bir hayat istiyorsanız, aşağıda bütün detaylarıyla aktarıp mercek altına alacağımız evlenmek için duayı mutlaka okumalısınız.

 • Aktaracağımız evlilik duasını okuyup da amacına erişen ve muradına kavuşan yüzlerce insanın olduğunu bilmenizi isteriz, zaten bu duayı okuduktan sonra içinizde muhteşem bir sevinç hâsıl olacak (meydana gelecek) ve kendinizi çok daha iyi hissederek muradınıza ereceğinizi anlamış olacaksınız.

Bu nedenle aşağıdaki maddeleri teker teker ve hiçbirini ihmal etmeden sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyor, hatta yazıyı en az iki defa baştan sona kadar okuduktan sonra duayı uygulamanızı öneriyoruz.

Evlenmek İçin Dua Hangi Amaçla Yapılır?

Bu değerli duayı iki amaç için uygulamanız mümkün:

Birincisi, kısmetinizin açılması ve münasip bir eşle evlenmek için bu güzel duaya başvurup Allah’ın izniyle muradınıza kavuşabilirsiniz.

 • İkincisi, kalbinizi daraltan ve yüreğinize burukluk veren her türlü duygunun sizden uzak durması için, yani her anlamda mutlu ve huzurlu bir şahıs haline gelebilmek için bu duayı tatbik edebilirsiniz.

Kısaca aktaracağız evlenmek için duayı hem kısmetimizin açılması ve bahtınızın yaver gitmesi (yani güzel bir kısmet ile evlenmek için) hem de yüreğinizi sıkıştıran kötü duyguların etkisinden kurtulmak için uygulayabilirsiniz.

Peki, evlenmek için duanın kabulü için hangi şartlara riayet etmeli ve duayı uygularken nasıl davranmalısınız?

Evlenmek İçin Duanın Kabulü İçin 3 Önemli Şart

Sevgili okurlar, size duayı uygulamadan önce bütün maddeleri okumanız gerektiğini söyledik, çünkü bu duayı uygularken mutlaka ama mutlaka uymanız ve riayet etmeniz gereken birkaç şart var. Bu mühim şartlara riayet etmemeniz halinde duanızın kabul olunmadığını görerek mutsuzluğa sürüklenebilirsiniz.

İşte o şartları teker teker izah ediyoruz:

Evlenmek İçin Dua ve Takdim Edilen Büyüler

Evvela evlilik müessesesi gibi kutsal ve mukaddes bir kurumu, büyü ve sihir gibi kirli ve çirkin bir uygulamadan uzak tutmalı ve hiçbir şekilde büyüye tevessül etmemelisiniz.

 • Biliyoruz ki internet ortamında dua diye takdim edilen, ama aslında kirli ve çirkin birer büyü olan birçok uygulama yer almaktadır. İşte size tavsiyemiz, bu gibi çirkin ve kirli uygulamalardan uzak durarak sadece ve sadece Yüce Rabb’imiz olan Allahü Teâlâ’dan muradınızı ve dileğinizi talep etmeniz yönünde olacaktır.

Zaten herhangi bir şekilde büyüye tevessül etmeniz halinde böylesine mukaddes bir kurumu kirletmiş ve Allah’ın rahmetinden uzaklaşarak mutsuzluğa sürüklenmiş olursunuz.

Evlenmek İçin Duanın Teslimiyet Yönü

Sevgili mümin kardeşlerimiz, eğer evlenmek için duayı tam bir teslimiyet içerisinde yaparsanız ve Allahu Teâlâ’ya tam bir teslimiyet içerisinde niyaz ederseniz, Allah’ın izniyle bütün dilekleriniz ve masum talepleriniz bir şekilde karşılanacaktır.

 • Çünkü Allahu Teâlâ, kendisine tam bir teslimiyet içerisinde dua eden ve her anlamda Allahu Teâlâ’ya itimat eden kullarını hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz ve onların gönlünü her anlamda şad eder.

İşte bu nedenle duayı yaparken Allah’ın sizi kesin bir şekilde duyduğundan emin olmalı ve Ona tam anlamıyla güvenerek teslimiyet içerisinde dua etmelisiniz.

Evlenmek İçin Dua ve Samimi Niyet

Teslimiyetin ve Allah’a bağlılığın evlenmek için duada ne kadar önemli olduğunu izah ettik, fakat bu duanın kabulü için aynı zamanda samimi bir niyete ve samimiyete sahip olmanız gerektiğini de ifade etmeliyiz.

 • Yani içinizde hiçbir kötü niyet taşımadan ve başkaları hakkında kötü düşünceler beslemeden sadece ve sadece kalbinizin masum dileklerini gerçekleştirebilmek amacıyla bu duaya başvurmalısınız. Kısaca başkalarının mutsuzluğundan kendinize mutluluk çıkarmak amacıyla ve başka insanları mağdur etmek amacıyla bu duaya başvurmanız halinde, maksadınızın zıttıyla tokat yer ve kötü bir akıbete maruz kalabilirsiniz.

Öyle ise bütün iyi niyetinizle ve bütün samimiyetiniz ile evlenmek için duayı yapmaya başlamalısınız.

Mutlaka Okuyun: Kuduriye Duası

Evlenmek İçin Duanın Niyeti

Sevgili okurlar bu mübarek ve mukaddes duanın niyetini yaparken evvela sizi hiç kimsenin rahatsız edemeyeceği sakin ve sessiz bir ortam bulmalısınız, böyle bir ortam bulduktan sonra kıble istikametine dönmelisiniz ve diz üstü çökerek gözlerinizi kapatmalısınız.

Bu pozisyonda tam 77 defa besmele-i şerifi çekmelisiniz, yani tam 77 defa bismillahirrahmanirrahim demelisiniz ve ardından da gözlerinizi açıp şöyle dua etmelisiniz:

 • “Allah’ım kalbimdeki niyet şüphesiz ki sana malumdur, sen kalplerin derinliklerinde ve insanların niyetinde ne olduğunu herkesten iyi bilirsin. Sana ne için geldiğime ve hangi amaçla dergâhı merhametine iltica ettiğime vakıf olan sonsuz ilmine ve mukaddes hikmetine dayanarak senden kalbimdeki masum arzuların gerçekleşmesi için talepte bulunuyorum. Kalbimdeki masum arzulara nazar buyurarak beni merhametin ve şefkatinin kollarına almanı ve içimdeki güzel duyguları gerçekleştirmeni niyaz ediyorum.”

Bu şekilde Allahu Teâlâ’ya içimizden geçen niyetimizi arz ettikten sonra, şimdi de duanın diğer aşamalarına geçmeli ve bu mukaddes duayı hangi şekilde yapacağınızın detaylarını görmelisiniz:

Evlenmek İçin Dua Nasıl Yapılır?

Değerli mümin kardeşlerimiz, öncelikle bu duanın yapılırken sadece bir gün değil tam üç gün üst üste ve art arda yapılması gerektiğini dile getirmeliyiz, evet evlenmek için dua tam üç gün üst üste yapılmalı ve mümkünse sabah vakitleri tercih edilmeli.

 • Örneğin salı sabahı erkenden uyanıp duayı yapmaya başladığınızı varsayarsak, aynı şekilde çarşamba ve perşembe günleri de duaya devam etmeli ve bu şekilde üç gün art arda duayı yapmalısınız.

Tabi yukarıdaki niyet kısmını da aşağıda izah edeceğimiz diğer kısımları da aynı şekilde üç gün yapmalısınız.

Bu önemli hususun altını çizdiğimize göre şimdi evlenmek için duanın diğer aşaması olan Nas Suresi aşamasına geçebiliriz:

Evlenmek İçin Dua ve Nas Suresi

Yukarıdaki niyet cümlelerini gözlerimiz açık bir şekilde bir kez okuduktan sonra şimdi de Nas Suresini tam 7 defa okumalısınız.

Aşağıya Nas Suresinin Türkçe okunuşu ve Türkçe anlamını alıyoruz:

Nas Suresinin Türkçe okunuşu

1- Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- İlâhi’n-nâs.

4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.

5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas Suresinin Türkçe anlamı

1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.

2- İnsanların malikine,

3- İnsanların ilahına;

4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden.

5- O ki, insanların göğüslerine vesvese verir.

6- Gerek cin, gerekse insanlardan.

7 defa Nas Suresini okuyarak, yani hem Türkçe okunuşunu 7 defa, hem de Türkçe anlamını 7 defa okuduktan sonra şöyle dua etmelisiniz:

 • “Allah’ım merhametinin sonsuzluğuna ve hikmetinin derinliğine iltica ederek, bütün mahlûkata dağıttığın ve ihsan ettiğin sonsuz güzelliklerden bir parça da kendim için istiyorum ve bana Nas Suresinde yatan gizli hazinelerin kapısını açmanı talep ediyorum. Kalbimde güzel bir gelecek için yatan hayırlı kısmeti bana en güzel şekilde nasip eylemeni talep ediyorum. Âmin.”

Bu güzel duayı Allah’a arz etmeli ve içli bir şekilde Ona yakararak aşağıdaki uygulama ile evlenmek için dua mı da devam etmelisiniz:

Evlenmek İçin Dua ve Ya Kâfi Esması

Bu aşamada tam 77 defa Ya Kâfi esmaül hüsnasını okuyup sonrasında da şu duayı yapmalısınız:

 • “İlahi yarattığın ve türlü güzelliklerle donattığın bütün mahlûkata ve bütün varlıklara sen yetersin şüphesiz. Senin kifâyet ettiğin ve hiçbir şekilde ihmal etmediğin varlıklardan biri de benim, bana da türlü türlü güzellikler nasip eyle ve beni de merhametin ve şefkatinle tatmin eyle. Âmin.”

Evlenmek için duamızın son aşamasına geçmeden evvel şu noktanın altını ısrarla çizmek istiyoruz:

 • “Yukarıdaki duaları yaparken en içli haliniz ile ve Allahu Teâlâ’nın derin hikmetini kavramaya çalışarak Allah’a yakarmalısınız. Yani tam bir kul edasıyla ve tam bir teslimiyet ile Ona yalvarmalısınız.”

Evet, yukarıdaki ifadeleri de içli bir şekilde okuduktan ve bu niyaz cümlelerini de samimi bir eda ile ifade ettikten sonra, şimdi de evlenmek için duanın son aşamasına geçmeli ve Ya Mukallibe’l-Kulub esmaül hüsnasını uygulamalısınız:

Evlenmek İçin Dua ve Ya Mukallibe’l-Kulub Esması

Bu noktada yine 77 defa ya Mukallibe’l-Kulub esması okumalısınız, yani 77 defa ya Mukallibe’l-Kulub demelisiniz.

Bu esmayı okurken içinizden Allahu Teâlâ’nın kalpleri evirip çevirdiğini ve kullarına en güzel hayırları yaşattığını düşünmelisiniz.

Bu düşüncelerle birlikte şu duayı yapmalısınız:

 • “İlahi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam’ın mübarek ifadesi ile sen kalpleri eviren ve çevirensin, sen kullarının aklını ve kalbini derin hikmetinle ve sonsuz ilminle inşa ettiğin gibi onların akıllarını ve kalplerini en güzeli şekilde yönlendirip hayırlara sevk edensin. Ne olur benim kalbime de hayırlar nasip eyle ve ne olur benim yüreğimi de bu güzel duanın tesiri ile mesut eyle. Âmin.”

Değerli okurlarımız, bu güzel dua ile birlikte evlenmek için duayı noktalamış oluyoruz, fakat size bu konuda güzel bir kitap tavsiyesinde de bulunmak isteriz:

Evlenmek İçin Dua ve En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları isimli bu mübarek kitapta yüzlerce etkili duanın yer aldığını bizzat inceleyerek fark ettik. İşin güzel tarafı bu dualar vesilesiyle binlerce insanın türlü türlü güzelliklere ulaşması ve kalplerinin arzularına en güzel şekilde kavuşmasıdır.

 • Zaten kitapla ilgili okuyucu yorumlarını incelediğinizde, bu kitabın ne kadar etkili olduğuna bizzat şahit olacaksınız.

Aşağıdaki bağlantıdan kitabı indirebilir ve sayfada yer alan okuyucu yorumları ile En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabının ne kadar tesirli olduğunu fark edebilirsiniz:

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.