Besmele Üzerine 7 Soruda Önemli Bilgiler

Besmele ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır?

Besmele Kuran-ı Kerim’in surelere başlama sözüdür. Yüce Kuran’da sureler besmele ile başlar. Yani bu kutsi söz her şeyden önce Allah kelamıdır. Hz. Peygamber de hayırlı işlere başlarken sürekli besmele çekmiş ve müminlerin de böyle davranmasını buyurmuştur.

İslamiyet öncesinde Cahiliye devri Arapları bir işe başlarken kendi putları üzerine yemin ederek söze başlarlardı. Mesela Bismi’l-Menna (Menna’nın  ismiyle) Bismi’l-Lat (Lat’ın ismiyle), derlerdi.

  • Allah’a şirk koşmak manasına gelen bu ifadeler karşısında her şeye “Allah’ın ismi” ile yani “besmele” ile başlanması emri gelmiştir. O günden bu güne de müminler her hayırlı işe besmele ile başlamaktadır.

Besmelenin kelime anlamı nedir?

Besmele iki biçimde telaffuz edilmektedir. Bunlardan birincisi “Bismillah” ikincisi ise “Bismillahirrahmanirrahim”dir.

Bismillah, “Allah’ın adıyla” anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim ise “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” demektir. Bismillah yerine Bismillahirrahmanirrahim demek daha makbul kabul edilmektedir.

Besmele bir ayet mi bir hadis mi yoksa bir nida mıdır?

Besmele Fatiha suresinin 1. ayeti kerimesidir. Bu manada yüce Kuran’ın ilk sözüdür. Kuran’daki sureler de besmele ile başlar.

Bazı alimler ise sure başlarında bulunan besmelenin ayet olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak Allah besmelenin bir ayet olduğunu tespit ve teyit etmek için bu kutsi ifadeyi Neml suresinin iç ayetlerinden birinde de kullanmıştır. Ayeti kerime şöyledir:

“İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahıym. Ella ta’lu aleyye ve’tunı müslimın.” (Neml- 30/31)

“Mektup Süleyman’dan gelmiştir. O, “Bismillahirrahmânirrahîm” diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.” (Neml- 30/31)

Bu ayetten de anlaşılmaktadır ki besmele bir Kuran ifadesidir. İşte bu nedenle besmele meselesine her müminin ciddiyetle yaklaşması gerekmektedir.

Hangi işler öncesinde besmele çekmek farzdır?

Kuran okumaya başlarken, namaz sırasında ve kurban keserken besmele çekmek farzdır.

Sıralanan bu durumlar dışında hayırlı her işe başlarken besmele çekmek ise sünnettir.

Bir müminin kötü bir işe başlarken besmele çekmesi yanlış olmanın ötesinde günahtır.

Kuran’ın hangi suresi besmele ile başlamaz?

Tevbe suresi hariç Kuran’daki tüm sureler besmeleyi şerif ile başlar.

Tevbe suresi öncesinde neden besmele olmadığına dair iki görüş vardır:

  1. Tevbe suresi kendisinden önce gelen Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için besmele ile başlamamıştır.
  2. Tevbe suresi ile Enfal suresinin konusu “sözünden döndükleri için savaşılan müşrikler” olduğu için besmeleye yer verilmemiştir.

Ancak Allah’ın her takdirinde sayısız hikmet olduğu unutulmamalıdır. Hiç şüphesiz ki bu sure öncesinde besmele olmamasının çok daha farklı ve kutsi gerekçeleri vardır. Fakat yüce Allah bilir, aciz kullar ise bilemez.

Besmelenin faziletlerine dair ortaya çıkan mucizevi durumlar nelerdir?

Besmele çekerek işe başlamanın sayısız mucizesi vardır. Tespit edilen kimi mucizevi durumları şöyle izah etmek mümkündür:

Besmele çekilerek yemeğe oturmak evin bereketini artırır. Yapılan pek çok istatistik araştırmada besmelenin çekildiği evlerde geçim derdinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu hususta Hz. Muhammed’in şu hadisi şerifi bulunmaktadır: “Besmele ile yenen yemek bereketli olur.” (İbni Mace)

Besmele ile kesilen hayvanların etinin çok daha sağlıklı olduğu ve daha geç bozulduğu ortaya çıkmıştır. Bu tespiti yapan Batılı bilim adamları çeşitli gazete ve dergilerde hayretlerini ifade eden açıklamalarda bulunmuşlardır.

Günlük yaşamlarında besmele ile işlerine başlayan kişilerin daha az psikolojik sıkıntı yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır.

Besmele ile başlanan işlerde kaza-bela yaşanma oranın daha az olduğu ve işe başlayan kişinin daha hayırlı neticeler aldığı da pek çok olayda izhar olmuştur.

Burada sıralananlar dışında besmelenin daha pek çok fazileti vardır. Bu manada besmele çekerek hayırlı işlere başlamayı alışkanlık haline getirmek ve çocuklara da besmele çekme alışkanlığı kazandırmak büyük önem arz etmektedir.

Besmeleyi tablo haline getirip kapı üstlerine veya duvarlara asmak doğru mudur?

Kutsal mekanlarda besmelenin güzel hat şeklinde yazılmasında bir mahzur yoktur. Evlerde de besmelenin yazılı olduğu tabloların asılması hususunda İslam alimleri toleranslı davranmışlardır. Ancak besmele yazılarını ikon haline getirmek ve onlara tılsımlı bir mana yüklemek doğru değildir.

Besmele her şeyden önce Allah kelamıdır. Bu kelama yakışır davranmak ve onu özünden uzaklaştırmamak her müminin sorumluluğudur.

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

İlginizi Çekebilir: Celcelutiye Duası

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.