Araba Duası Haşr Suresi ile Yapılan Denenmiş Bir Uygulamadır

Araba Duası Nedir Nasıl Yapılmalıdır Bu Şartlara Uyan Allah’ın İzniyle Araba Sahibi Oluyor

Araba, sosyal hayatın geliştiği günümüzde her aile ve birey için nerdeyse şart denilecek kadar ihtiyaç haline geldi. Bir dönem araba almak için yapılan dualar oldukça popülerdi. Araba duası çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Kişilerin araba duası yapabilmesi için 3 ayet ve 3 esmayı bilmeleri yeterlidir.

  • Araba almak için paraya ihtiyaç vardır. Eldeki paranın bereketlenmesi ve araç alışını kolaylaştırmak için bazı kişiler bereket duasını yapmayı yeterli görmektedir.

Araba için bereket duası yapmanın herhangi bir mahsuru yoktur. Farklı dualar da yapılıp hayırlısıyla araç sahibi olmak Yüce Rabbimizden (cc) niyaz edilebilir.

Araba Duası Diye Bir Dua Var mı?

Araba, teknolojik bir vasıtadır. Bu vasıta Kur’an- Kerim’in Hz. Muhammed’e (sav) indiği dönemde yoktu. Durum böyle olunca bazı kişiler araba duası diye bir duanın olamayacağı şeklinde bir düşünceye sahiptirler.

  • Bu düşünceye sahip olanların bakış açısı çok yüzeysel olup doğru bakış açısı değildir. Çünkü, Kur’an-ı Kerim bütün çağlara gönderilmiş bir kitaptır.

Her dönemin ihtiyacına cevap verebilecek kutsal bir kitaptır. Ayrıca o dönemlerde araba olmasa bile teknolojik araba yerine bir yerden bir yere gitmek için kullanılan binekler, binitler, vasıtalar, taşıtlar vardı.

Araba Duası Günün Hangi Vaktinde Okunur?

Dua yapmanın zamanı ve mekanı yoktur. Dua her zaman yapılabilir. Fakat duaların daha makbul olduğu bazı zaman dilimleri vardır. Bu zaman dilimlerinde duaların yapılması daha uygundur.

Bazen bazı dualar için özel zamanlar vardır. Özel zamanlarda yapıldığında dua daha çabuk kabul olur. Araba duası için ise, en uygun ve güzel vakit sabah saatleri ve yatsı namazından sonrasıdır. Tavsiye edilen ise yatsı namazını kıldıktan sonra araba duasını etmektir.

İlgili Yazı: Evden Çıkarken Okunacak Dua

Araba Duası için Öncelikle Yapılması Gerekenler

Hayırlısı ile araba sahibi olmak için öncelikle yapılması gerekenler;

  • Bedeni kir ve pislikten kurtaran namaz abdesti alınmalıdır,
  • Dua için sessiz ve sakin bir ortam seçilmelidir,
  • Dua edilecek yerin temiz olması gerekir,
  • Dua edildiği günlerde az da olsa sadaka verilmelidir. İhtiyaç sahiplerine verilen bu sadaka duanın kısa sürede tesirli olmasında etkilidir,
  • Araba için dua edildiği kimseye söylenmemelidir,
  • İçten ve samimi bir kalple dua edilmelidir.

Araba Duası Kaç Gün Okunmalıdır?

Bazı dualarda 3, 5, 7, 4444, 163 gibi rakamlar özellikle belirtilmektedir. Kitaplarda böyle zikredildiğinden ve sayıların farklı hikmetleri olduğundan ve olabileceğinden dolayı sayılara uyulmalıdır.

Araba duası için böyle bir rakam sınırlaması yoktur. Kişi araba sahibi oluncaya kadar dua edebilir. Duanın her gün okunması gibi bir şart da yoktur. Fakat duanın kabul olmasındaki sırra göre devamlı okumakta ve ısrarcı olmakta fayda vardır.

Araba Duası Esmaları 

Duada Allah’ın bereket ve rızık ihsan eden 3 esması zikredilir. Zikredilmesi gereken 3 esma El Muhyi, El Ganiy ve El Muğnidir. El Muhyi, her şeyin sayısını ve miktarını bilen anlamındaki esmadır.

El Ganiy, Allah’ın sonsuz zenginliğe sahip olduğunu belirten ismidir. El Muğni ise dilediğini zengin eden anlamına gelen esmasıdır. Bir kişi araba için dua ederken kesinlikle bu esmalara duasında yer vermelidir.

Araba Duası Olarak Okunacak Ayetler

Zikredilmesi gereken esmalardan sonra okunması gereken ayetler de ayrıca önemlidir. Araba duası olarak okunabilecek ayetler Haşr Suresi’nin son 3 ayetidir. Duaya euzu besmele ve 3 esmanın zikredilmesi ile başlanır. Ardında Haşr Suresi’nin son 3 ayeti okunur.

Haşr Suresi’nin Son 3 Ayeti Şöyledir:

“Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.”

Bu dua yapılırken ayetlerin manası kesinlikle düşünülmeli ve tefekkür edilmelidir, bu nedenle aşağıdaki manaları kavramaya çalışıp öylece araba duasını tatbik edin:

  • Ayetler Allah’tan başka ilah olmadığı ifade edilerek başlamaktadır. Allah’ın görünen alemi gördüğü gibi gaybı da bildiği ve O’nun (cc) Rahman ve Rahim olduğu ifade edilir. Allah’ın gerçek mülk sahibi olduğu, mutlak güç sahibi olduğu, dilediğini yapabildiği, büyüklükte eşsiz olduğu zikredilerek ayete devam edilir. Ayetlerin sonunda O’nun (CC.) yoktan var edebildiği, gökteki ve yerdeki her şeyin Allah’ı (cc) tesbih ettiği, hüküm ve hikmet sahibi olduğu zikredilerek dua tamamlanır.

Şu tavsiyeye de bakın deriz:

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.