10 Maddede Depresyon Çeşitleri ve Tedavisi

Depresyon nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Depresyon en ciddi psikolojik rahatsızlıklardan biridir ve günümüz insanlarının neredeyse tamamında yaşamın bir döneminde etkili olmuştur.

Depresyon, üzerinde çok konuşulmasına rağmen hakkında detaylı bilgi bulunmayan psikolojik süreçlerden biridir. İnsanlar günlük hayatta depresyon ifadesini sıkça kullanmalarına rağmen konu hakkında maalesef yeterli ve doğru bilgiye sahip değillerdir.

Bu yazımızda 10 soruda depresyon kavramı hakkında ayrıntılı bilgiler vererek okurlarımızı aydınlatmaya çalışacağız. Yazımızın sonunda ise özgüven kazanma ve mutlu olma yolunda faydalı olabilecek önemli bir tavsiyeye yer vereceğiz.

İşte tüm boyutlarıyla depresyon hakkında her şey

Depresyon nedir?

Depresyon özgüvenini kaybetmek, üzüntüye kapılmak, umutsuzluk, içe kapanma ve hayattan zevk alamama gibi belirtilerle ortaya çıkan yoğun psikolojik çöküntü halidir.

Depresyon kişinin günlük hayatını derinden etkiler ve kişi için en büyük “mutsuzluk kaynağı” haline gelir.

İnsanların yaşama sevincine engel olan ve hayal kırıklıklarını öne çıkararak kişinin kendisi hakkında olumsuz fikirlere kapılmasına neden olan depresyon, mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir psikolojik rahatsızlıktır.

Zamanında ve uygun yöntemlerle tedavi edilmeyen depresyon çok büyük olumsuzluklara neden olabilmektedir.

Depresyon belirtileri nelerdir?

Depresyon yaşayan bireylerde en yaygın görülen belirtiler şunlardır:

 • Uyku düzeninin bozulması (Uyuyamama problemi de aşırı uyuma da depresyon belirtisi olabilir)
 • İştah eksikliği veya aşırı yemek yeme isteği
 • Daha önce zevkle yaptığı hobilerden zevk almama
 • Kendisini devamlı yorgun ve halsiz hissetme
 • Umutsuz ve karamsar bakış açısına sahip olma
 • Mide bulantılarında olağandışı bir artışın gözlemlenmesi
 • Ani öfke nöbetlerine tutulma ve tahammülsüz davranışlar sergileme
 • Kendini değersiz görme, kendisinden nefret etme
 • Cinselliğe olan ilginin azalması
 • Odaklanma problemi yaşama
 • Sebebi tespit edilemeyen vücut ağrıları
 • Geçmiş yaşantıları daha sık hatırlamaya başlama
 • İntihar ve ölüm üzerine daha yoğun düşünme
 • İçe kapanma ve sosyal ortamlardan uzak durma

Burada ifade edilen belirtiler dışarıda kişiye özel bazı depresyon belirtilerinin olabileceğini de kabul etmek gerekir.

Ayrıca bir insanın depresyonda olduğunun tespit edilebilmesi için buradaki tüm belirtileri aynı anda göstermesi gerekmez. Bazen sadece tek bir belirti bile depresyon teşhisi konması için yeterli olabilmektedir.

Depresyonun nedenleri nelerdir?

Bir insanın depresyona düşmesinde çok farklı etkenler rol oynayabilir. Yapılan araştırmalarda depresyonun en yaygın sebepleri şöyle tespit edilmiştir:

 • Aile içi problemler ve yalnız bırakılmak
 • Uzun süre stresli ve ağır işte çalışmak
 • Duygusal ilişkilerde haksızlığa uğramak, terk edilmek
 • Maddi sorunlar yaşamak
 • Sosyal fobiye kapılmak ve toplumdan uzak bir yaşam sürdürmek
 • Vücuttaki bazı hormonların yetersiz çalışması
 • Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar
 • Aşırı alkol kullanımı ve madde bağımlılığı
 • Aile bireylerinden birinin kaybı üzerine tutulan yasın normalden uzun sürmesi
 • İş yaşamındaki başarısızlıklar
 • Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri
 • Kişinin kendi zekası ve dış görünüşü hakkındaki olumsuz yargıları
 • Devamlı ve şiddetli baskıya maruz kalmak

Buradaki depresyon nedenlerinin dışında bazen uzmanlar tarafından “nedeni tam olarak tespit edilemeyen depresyonlar” olduğunu da kabul etmek gerekir.

Bu tür depresyonların ortaya çıkışı daha çok bilinçaltı durumları ile ilgilidir ve nedenlerin tespiti için uzun süreli araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Depresyon toplumda ne sıklıkta görülür?

Depresyon sıklığı her ülkede farklıdır. Çünkü her ülkenin yaşam standartları ve toplumsal düzeni değişiklik göstermektedir.

Türkiye’de depresyonun görülme sıklığı ortalama yüzde 4 civarındadır. Tabii bu oran depresyonun devamlı olarak etkilediği kişiler için verilmektedir. Yoksa depresyona neredeyse her insan hayatının belli dönemlerinde maruz kalabilmektedir.

Diğer dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de depresyon görülme sıklığı çok düşüktür. Bu olumlu tablonun görülmesinde en büyük etken hiç şüphesiz ki “sağlam aile yapısı” ve “güçlü toplumsal bağlar”dır.

Kadınlar ile erkeklerin depresyon süreçleri arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Depresyon kadınlarda erkeklerden daha yaygın biçimde görülür. Türkiye için veriler ele alındığında kadınların erkeklerden 2 kat fazla depresyon yaşadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca erkekler depresyonu daha kısa sürede atlatırken kadınlar uzun süre depresyonla boğuşmak zorunda kalırlar.

Ancak ifade etmek gerekir ki kadınlar depresyona girdiklerinde kendilerine ve başka insanlara zarar vermezler. Kadınlar depresyonu daha çok içsel bir mesele olarak yaşarlar ve dışa dönük olumsuz hareketler yapmazlar.

Depresyona giren erkekler ise içe kapanmış ve durgunlaşmış görünseler de her zaman ciddi zararlara yol açabilecek bir potansiyele sahiptirler. Bu sebepten ötürü erkek depresyonu kadın depresyonundan çok daha tehlikelidir ve dikkatle takip edilmelidir.

Çocuklar da depresyona girebilir mi?

Çok yaygın olmazsa da çocukların da depresyona girdiği bilinmelidir.

Depresyona giren çocukların klasik yöntemlerle tedavi edilmesinden kesinlikle kaçınmak gerekir. Çünkü çocuk psikolojisi üzerinde yapılacak yanlış bir müdahale telafisi mümkün olmayan sorunlara yol açabilmektedir.

Toplumumuzda sıkça dile getirilen “Çocuğun psikolojisi olmaz, birkaç günde unutur geçer…” tarzındaki görüşlere itibar etmemek gerekir. Aksine çocukluk döneminde yaşanan her türlü travmanın ömür boyu etkili olduğu asla unutulmamalıdır.

Depresyon devamlı tekrarlayan bir rahatsızlık mıdır?

Depresyonun belli aralıklarla kişinin yaşamında etkili olduğu doğrudur. Ancak depresyon yaşayan bir kişinin ilerleyen süreçlerde mutlaka yeniden depresyon yaşayacağı yönünde bir tespit yapmak doğru değildir.

Bazı insanlar depresyonu bir defa yendikten sonra bu olumsuz durumla bir daha karşılaşmaz. Bazı insanlarda ise sorun kronikleşir ve ömür boyu depresyonla mücadele edilir.

Depresyondan kalıcı şekilde kurtulmanın yolu kişiye depresyonla mücadele etme yöntemlerini öğretmek ve kişinin yapısına en uygun metotlarla sorunu ortadan kaldırmaktır. Tabi kişinin yaşamında depresyona neden olan dış etkenlerin ortadan kaldırılması da büyük önem arz etmektedir.

İlginizi Çekebilir: Anksiyete Bozukluğu

Depresyon türleri nelerdir?

Birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip depresyon türleri vardır. Belirtilere ve kişiye verdikleri zarara göre depresyonlar şu başlıklar altında incelenmektedir:

Major depresyon

Duyguları değiştiren ve kişinin asıl karakteri dışında farklı davranışlar sergilemesine neden olan depresyon türüdür.

Major depresyon kişide devamlı bir üzüntü ve kaygı hali yaratır. Uzun süreli depresyon olarak bilinir. Çünkü bazı major depresyon vakalarında aylarca süren duygusal çöküntüler yaşanabilir.

Kişi hayatından zevk almaz. Özgüvenini kaybeder. Dostluk, saygı, sevgi gibi değerlere inanmamaya başlar. Gelecekle ilgili umutlar tükenmiştir. İçe kapanma bu depresyon türünün önemli özelliğidir.

Major depresyonun diğer depresyon türlerinden farklı olarak güçlü bir tekrarlama eğilimi vardır.

Distimik bozukluk

Major depresyona göre daha hafif seyreden depresyon durumudur.

Kişi günlük yaşam aktivitelerini sorunsuz biçimde sürdürebilir. Sosyal ilişkiler belli bir düzeyde devam ettirilebilir. Ancak bu depresyon türü kişide devamlı bir “eksiklik hissi”nin duyulmasına neden olur.

Distimik bozukluk bazen birkaç yıl sürebilir. Bazı insanlarda ise bu duygu durumu kişiliğin bir parçası haline gelerek ömür boyu yaşanır.

Atipik depresyon

Depresyonun dalgalı bir seyir izleyen türüdür. Atipik depresyon yaşayan insanlar güzel haberler duydukları zaman kısa bir süreliğine neşelenirler ve sanki hiç depresyona girmemiş gibi davranırlar.

Ancak bu mutlu dönem uzun sürmez ve kişi bir müddet sonra eski karamsar haline geri döner.

Atipik depresyon en kolay tedavi edilen depresyon türüdür. Çünkü kişinin neşeli zamanlarında kendisiyle son derece iyi iletişim kurulabilir ve kişiden tedaviye destek vermesi konusunda maksimum düzeyde yardım alınabilir.

Dönemsel (mevsimsel) depresyonlar

Bazı insanlar belli dönemlerde depresyona daha eğilimli olurlar. Mesela bulutlu ve yağmurlu günlerde depresyona giren insanlar olduğu gibi uzun süre güneşli günler yaşamak da kimi insanlarda depresyona neden olabilir.

Ayrıca her sonbahar ya da her kış depresyona giren insanlar da vardır. Mevsimsel depresyonlar söz konusu dönem geçtikten sonra kendiliğinden geçmektedir.

Manik depresyon

Farklı karakter yapısına sahip insanların sıkça yaşadıkları depresyon durumudur. Özellikle hareketli bireylerde ani nöbetler şeklinde ortaya çıkar. En belirgin özelliği uyku düzenini altüst etmesidir. Manik depresyon yaşayan kişilere yönelik özel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Depresyon tedavisi nasıl yapılır?

Depresyon tedavisi kişiye özgüdür. Yani her bireyin yaşam deneyimleri, zeka seviyesi, eğitim durumu ve karakter yapısı gibi farklı özellikleri göz önünde bulundurularak bir yol haritası çizilir.

Depresyon tedavisinde kullanılan yöntemleri iki gruba ayırmak mümkündür:

 1. Depresyondan kurtulmak için profesyonel yardım almak
 2. Depresyondan kurtulma yöntemlerini öğrenerek kendi kendisini depresyondan kurtarmak

Bu iki tedavi yöntemi hakkında kısaca şöyle bilgi verilebilir:

Depresyondan kurtulmak için profesyonel yardım almak

Profesyonel yardım almaktan kastedilen şey psikoterapi yöntemidir. Psikoterapi yönteminde haftanın iki günü uzman bir psikolog ile görüşmeler yapılır. Terapi yaklaşık 8 hafta sürer.

Bu yöntemde psikolog depresyona giren kişi ile birlikte önce sorunun kaynağını tespit eder, sonra da sorunun çözümü için birlikte strateji geliştirilir.

Bazen depresyon ilaç takviyesini zorunlu kılacak kadar ağır olabilir. Bu durumda psikoterapi yöntemi ve ilaçla tedavi eş zamanlı olarak yürütülür. Ancak antidepresan ilaçların pek çok yan etkisi olduğu için mümkün olduğu kadar kısa sürede bu ilaçları kesmek gerekmektedir.

Depresyondan kurtulma yöntemlerini öğrenerek kendi kendisini depresyondan kurtarmak

Kişinin depresyondan kurtulmak için kendi kendisine yapabileceği aktiviteler ise şöyle sıralanabilir:

 • Sosyal hayatta sağlıklı diyaloglar kurmak
 • Stresle baş etme yöntemlerini öğrenmek
 • Düzenli şekilde egzersiz yapmak, sporu hayatının bir parçası haline getirmek
 • Dengeli ve sağlıklı beslenmeye gayret etmek
 • Psikolojik rahatlama taktiklerini öğrenmek
 • Olumsuz düşünce kalıplarına karşı olumlu düşünebilme yeteneği kazanmak
 • Kendisini tüm boyutlarıyla tanıyıp kendi gücünün farkına varmak

Ayrıca burada sıralananlar dışında her bireye özgü farklı metotların da uygulanabileceğini ifade etmek gerekir.

Eğer gerçekten yaşamınızı değiştirecek bir mucizeye ihtiyacınız var ise bundan böyle mucize aramanıza gerek kalmayacak; çünkü artık Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nın mucizesine siz de şahitlik edeceksiniz.

Şuraya tıklayıp Her Kapıyı Açan Murat Duaları Kitabı'nı indirin.

Aşağıdaki yorumlar bizi de gerçekten çok etkiledi, siz de şok olacaksınız:

blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank blank blank blankblank blank

Daha bunlar gibi yüzlerce farklı ve ilgi çekici yorum var.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.